Home / Bilgiler / Deniz Solucanlarının Yaşamı
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Deniz Solucanlarının Yaşamı

Sponsorlu Bağlantılar

Deniz solucanları, yer solucanlarının sularda yaşayan akrabalarıdır. Bunlar renkli yaratıklardır. Kahverengi, kırmızı ve yeşilin türlü tonlarında olurlar. Bütün dünyada genellikle kıyılar ya da sığ denizlerde yaşarlar. Deniz solucanlarının halkalarında yer solucanlarınınkin den daha fazla kıl vardır. Bu yüzden denizde yaşayan diğer cins halkalı solucanlarla birlikte “Çok kıllılar” diye tanımlanırlar. Hareketli ve çoğunlukla kalındırlar. Denizlerde balık avlayanlar yem olarak kullandıkları bu solucanları iyi bilirler. Boyları iki buçuk santimden başlar. Doksan santime kadar olanları da vardır. Vücutları halkalara ayrılmıştır. En uzun deniz solucanların da iki yüz ve hatta daha fazla böyle bölüt bulunabilir. Her bölütün iki yanında kıllı, loplu uzantılar vardır Parapod ’lar. İlk iki halkada parapod bulunmaz. En öndeki bölümde iki kısa dokunaç ve iki duyu palpı gelişmiştir. Dokunaçlar ışığa karşı da duyarlıdır. ikinci bölümde, yanlarda dört grup halinde, dokunaca benzeyen çıkıntılar vardır. İlk bölümde ayrıca dört taze göz de bulunur. Kuzey Amerika’da bunlar deniz solucanları, ”midye solucanı”, “tarak solucanı” ve “kazık solucanı” diye tanımlanır. Bunun nedeni solucanların onlarla olan ilişkileridir.
YÜZMEK İÇİN BEYİN GEREKMEZ

Deniz Solucanlarının Yaşamı
Deniz Solucanlarının Yaşamı

Hayvan bilim uzmanları deniz solucanlarını daha gurur okşayıcı bir ad olan “Nereyis” ismiyle belirlerler. Grek mitolojisindeki Nereyisler ise güzel deniz perileriydiler. Deniz solucanları, vücut­larını iki yana dalgalandırarak yüzerler. Bu dalga­lanmalar, yılan benzeri hayvanların çoğunda arkaya doğrudur. Solucanlarda ise öne doğru olur. Böylece parapodlar ona kürek görevi yapar ve solucanı ileri doğru sürüklerler. Eğer kafa bölütü kesilmek süretiyle beynin engelleyici etkisi or­tadan kaldırılırsa yüzme devamlı bir hal alabilir. Solucan kısa parçalara ayrıldığı zaman da bu du­rum sürer. Her parça yüzme hareketini kendi sür­dürür. Bundan da yüzme hareketlerini beynin dü­zenlemediği anlaşılır. Bunu sağlayan sinir kordo­nudur. Bu bütün gövde boyunca uzanır ve her hal­kada kalınlaşarak sıkı bir yığın ya da ganglion oluşturur. Hareket olsun olmasın beyin durumu kontrol eder. Deniz solucanlarının usta yüzücüler olmaları hiç gerekli değildir. Çünkü bu hayvanlar yaşamlarının önemli bir bölümünü çamur ya da denizlerin kabarıp çekildiği yerlerde taşların al­tında geçirirler. Tünellerden su akımı geçmesini sağlamak için yüzerken sağa sola olan dalgalan­manın tersine solucanlar bu kez yavaşça yukarıya ve aşağıya doğru sallanırlar.

Bir deniz solucanı besin almak için tünelinden çıktığı zaman parapodlarının hafif hareketleri yeterli olur. Ama solucan hızını artırırken bütün vücudu, yüzerken olduğu gibi, dalgalanmaya başlar. Bir deniz solu­canı olan Nereyis Fukata bir özelliğiyle tanınır: Bu solucan taşların arasına sığınan yengeçlerin (Pagarus’ların) yerleştiği kabukların içinde yaşar. Yengecin yukarısında sağda ve hayvanın neden olduğu içe doğru su akımlarının içinde oturur.
SÜMÜKSÜ AĞ
Deniz solucanlarının çoğu etoburdur ve Ka­buklular gibi küçük omurgasız hayvanları yerler. Bazı deniz solucanları ise değişik başka yöntem­lerle beslenirler. Çamurdan besin çıkarırlar ya da tünellerine çektikleri suyu yüzerek küçük parça­cıklara ayırırlar. Çok renkli Nereyis ise tünelinin ağzına sümüksü bir maddeyle bir ağ örer ve sonra içeriye su çekerek beslenebilir. Besin parçacıkları ağa takılır ve on dakika kadar sonra solucan başı­nı kaldırarak ağı ağzına çekip toplar ve yutar. Ağzında uzanırken içi dışına dönen bir hortum vardır. Hortum, km kanatlı bir böceğinkine ben­zeyen boynuz gibi keskin bir çift çeneyle sona erer. İri bir deniz solucanı bunlarla bir insanın parmağını tehlikeli bir şekilde ısırabilir ama, o çoğu zaman bunu değişik türdeki avlarını yaka­lamak için kullanır. Avları arasında küçük balıklar ve diğer solucanlar da vardır. Çıkık hortumda bu çift çeneden başka yanlarda daha küçük dişler ya da dişçikler vardır. Bu dişçiklerin, avın sıkıca tutulması konusunda yararları olur
AŞK DANSI
Birçok deniz solucanında çoğalma işlemi, olgun hayvanlarda öyle büyük değişikliklere ne­den olur ki bir zamanlar üreyen solucanların ayrı bir türden, “Heteronereyis” cinsinden olduğu sa­nılmıştır. Bu isim bu gün hâlâ tanımsal bir terim olarak yaşamaktadır. Çoğalma sırasında soluca­nın arka uç bölütü sperm ya da yumurtalarla şi­şer. Parapodlar daha ayrıntılı ve karmaşık bir hal alır. Uzun, kürek biçimi kıllardan oluşan ve yüz­meye de daha uygun yelpazeler oluşturur. Göz­ler, özellikle erkeklerde, genel olarak irileşir; do­kunaç ve palplar ise ufalır. Erkek solucanlar, çoğunlukla geceleri, tünellerinden çıkarlar; suyun yüzeyine yakın bir yere toplaşırlar. Orada seks hücrelerini salıverirler. Bazen bunu bir tür düğün dansı sırasında yaparlar. Bu dansta erkekler hızla yüzerek dişilerin etrafında daireler çizerler. Yu­murtalar, sudaki sperm yüzünden tahrik olan di­şinin vücudunun çeperinin patlamasıyla salıverilir. Amerika’da yaşayan Yassı Nereyis’te döllenme içte olur.

Erkek solucan dişiye sarılır spermini onun ağzına boşaltır. Her iki cinsin yaşamlarının bu evresinde barsağın çeperi parçalamıştır. Onun için spermlerin yumurtalığa erişmesini engelleyecek hiç bir şey yoktur. Heteronereyis şekline ancak yılın belirli zamanlarında girilir ve bu yüzme gibi beynin kontrolündedir. Genç bir solucanın beyni çıkarıldığı takdirde gecikmeden hemen bir heteronereyis halini al Bundan başka olgun bir deniz solucanına genç bir hayvanın beyni takıldığı takdirde ise heternereyis evresi önlenebilir.Döllenmiş yumurtalardan küçük, küre biçimi larvalar çıkar. Bunlar kısa kılların (sil-kirpik ) yardımıyla hareket ederler. Her birinde üç grup halinde kıl vardır. Bunlar üç bölütün parapodlarının temsilcileridirler. Bölütlerin sayısı yavaş yavaş artar ve sonunda larva denizin dibine yerleşir.
DENİZ SOLUCANLARININ YAŞAMA GÜCÜ
Heteronereyis şekline girmeyen deniz solucanı türleri arasında bir cins vardır. Bu tür, kıy ve nehir ağızlarındaki çamurlarda ve kumda  yaşar. Bu solucan hafif tuzlu ve hatta tatlı suda yaşama yeteneği yüzünden bütün ayrıntılarıyla uzun uzun incelenmiştir. Bu tür, Çok Reni Nereyis’tir. Toprağa gömülen solucanın boyu beş ile on iki buçuk santim arasında değişir. Sırt da uzunlamasına kırmızı bir çizgi vardır. Bu aslında cildinin altında gözüken sırt kan damarıdır.

Solucan değişik renklerde olabilir: yeşil, sarı, turuncu ya da kırmızı. Bir nehir ağzında ak suyun yüzeyine doğru çıkma ve bağımsızca yüzen larvalar üretme alışkanlığı bu duruma uygun değildir. Onun için de Çok Renkli Nereyis bunların hiç birini yapmamasına şaşmam gerekir. Yumurta dökülmesi baharda, suyun ısısı 5°C (41°F.) dan yukarı çıktığı zaman yapılır. O sırada birkaç dişinin bazen bir tek erkeğini rafında birbirlerine dolaştıkları da görülür. Her cinsten olan solucanlarında bünyeleri çok nazikleşir. Dokunulduğu takdirde bunların patlama olasılığı vardır. Yumurtalar, döllenmeden bir haftadan biraz daha uzun bir süre sonra, çatlarlar başlangıçta kılları olmayan larvalar ya çamurun yüzeyinde, ya da ana solucanın tünelinde kalır Larvalar ilk birkaç hafta yumurtalarının sarısı beslenirler. Boyları 2mm. kadar olunca dışarıdan beslenmeye başlarlar. Boyları bunun iki misline  çıkınca da kendi ilk tünellerini yaparlar.

Deniz solucanlarının larvaları genellikle tuzu az sularda olgun hayvanlar kadar yaşayamaz. İşte Çok Renkli Nereyis’in nehrin yukarısınadoğru yayılmasını engelleyen de budur. Ama Kaliforniya’da Merced gölünün tatlı sularında Çok Renkli Nereyis’in pek yakın akrabası olan başka bir solucan türü yaşamaktadır: Nereyis Limnikola  Belki bu iki hayvan aynı türün temsilcileridir. Bu solucanın bu gölde yaşayabilmesinin nedeni yumurtaların ananın içinde döllenmesi larvaların ancak tatlı suya dayanacak duruma geldiklerinde dışarı çıkmalarıdır.
Grup : HALKALI SOLUCANLAR
Sınıf : ÇOKKILLILAR
Takım : YAPRAKSIPARAPODLULAR
Familya : NEREYİSLER
Türler : NEREYİS
YASSI NEREYİS
İki Çok Renkli Nereyis’in baş ve kuyruk bölütleri bir deniz solucanının tek biçı deki yapısını gösteriyor. Vücudun iki yanından püskül gibi sarkan çok sayıdaki küreğe benzer parapodlar yüzmede kullanılır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir