Home / Bilgiler / Hohstetter Kurbağası’nın hayatı
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Hohstetter Kurbağası’nın hayatı

Sponsorlu Bağlantılar

(Kuyruklu kurbağa) Burada ilkel kurbağa familyası, İlkel Kuyrukluların temsilcisi olarak, Hohstetter kurbağası seçilmiştir. Bu familyadan üç türü Yeni Zelanda ‘da yaşar. Bir tek tür daha vardır, bu da Pasifiğin diğer ucunda, Kuzey Amerika’dadır. Aslında bu dört türün de kuyruğu yoktur ama, hepsin de kuyruğu sallamaya yarayan iki kas vardır. Parmakların arasında az bir perde bulunur. Her omurun iki yanı da iç bükeydir. (Obruk) Bu durum ‘iki oyuklu’diye tanımlanır. (Amfikol). Balıkların hemen hepsinin omurları iki oyukludur. Bütün diğer kurbağa türlerinde ise böyle bir şey görülmez. Bu yüzden Hohstetter’in kurbağasıyla akrabaları, iki yaşamlıların balıksı atalarına çok benzer niteliktedirler.
TETAR EVRESİ YOK

Hohstetter Kurbağası'nın hayatı
Hohstetter Kurbağası’nın hayatı

Hohstetter kurbağasıyla akrabalarının boyu 5 santimden daha kısadır. Genellikle havanın serin ve nemli olduğu dağ tepelerinin yakınlarında yaşarlar. Böyle kesimlerdeki suların ısısı da çoğunlukla 4° C (40° F.) dereceden yukarı çıkmaz. Bu kurbağalar özellikle üremeleri bakımından ilgi çekicidirler. Hohstetter kurbağasının yumurtaları 1949 kasım ve aralık aylarında, dağdan inen bir ırmağın sızıntılarında, ıslak kildeki tünellerde bulunmuştur. Bu tünelleri belki yusufçuk larvaları açmışlardır. Yumurtalar döküldükleri zaman 4.5 mm. çapındadır. Bunlar 2-81ik gruplar halinde, boncuk gibi dizilerek, tünelin tabanına, ağır ağır sızan suyun taşıdığı çamurun üstüne bırakılır. Tünellerin ağzının yakınında erkekler, sanki nöbet bekliyorlarmış gibi, otururlar. Tetar evresi yoktur. Embriyon, yumurtanın içinde oluşur ve tetar evreleri boyunca gelişir. Gelişmek için gerekli olan bütün sıvı yumurtanın içinde vardır. İlk kurbağa yavruları yumurtaların bırakılmasından 41 gün sonra ortaya çıkarlar. Ama bir gruptaki bütün yumurtalar aynı zamanda çatlamazlar. Kalabalık olanların çatlaması birkaç gün daha uzar. Hatta bu, ilk yumurtanın çatlamasından 9 gün sonra bile olabilir. Kurbağacıklar yumurtadan çıktıktan sonra ilk ay yumurta sarısının kalıntılarıyla beslenirler. Yavru, kabuğa uzun kuyruğuyla vurarak bunu çatlatır ve dışarı çıkar. O zaman da kuyruk önemli bir solunum organı halini alır. Akciğerler yavrunun yumurtadan çıkmasından ancak birkaç hafta sonra tam olarak gelişir. O arada küçük kurbağacık karınnın ve kuyruğunun derisiyle solunum yapar. Bunlarda çok sayıda ince yüzey damarları vardır. Yine Yeni Zelanda’nın dağlarında yaşayan Arçi kurbağası, yumurtalarını taşların altına bırakır. Ama diğer hususlarda Hohstetter kurbağası gibi davranır. Bu kurbağalar böcekleri, larvaları, örümcekleri ve ağaç bitlerini ya da domuz böceklerini yerler. Dilleri büyüktür; yuvarlak ya da armut biçimidir ve hemen baştan aşağıya ağzın tabanına yapışmıştır. Bu yüzden, avlarını yakalamak istedikleri zaman, dillerini uzatamazlar.

KUYRUKLU KURBAĞALAR

Bu fimalyadan Amerika’da yaşayan tür, bazen ‘Kuyruklu kurbağa’ bazen da ‘Amerika Çan kara kurbağası’ diye tanımlanır. Bu hayvan Rocky dağlarında yaşar. Batıda İngiliz Kolumbi- yası’ndan başlayan, Washington eyaletinden geçerek Oregon’da sona eren kesimde; doğuda İdaho ve batı Montana’yı içeren bölgede bulunur. Yerleri hızla akan, buz gibi soğuk, dağ ırmaklarıdır. Mayısla eylül arasındaki üreme mevsiminde suyun dibinde usul usul dolaşarak dişileri ararlar. Bu hayvanların sesleri çıkmaz. Dişiler yumurtalarını 30-50 yumurtalık sicimler halinde döker ve bunları kayaların alt yüzeylerine yapıştırırlar. Yumurtalar bir ay sonra çatlar. Siyah ya da siyahımsı olan ve boyları da bazen 5 santimi bulabilen tetarlar bir saat içerisinde başlarında üçgen biçimi yapışkan bir daire oluştururlar. Bundan yararlanarak kayalara tutunurlar. B öylece su onları alıp götüremez. Tetarlar yine bu yapışkan diski, suyun yüzündeki ıslak kayalara tırmanmak için de kullanırlar. Yağmurlar sırasında ise karada 30 metre kadar ilerlerler. Tetar, suyun akıntısı çok fazlalaştığı zaman, kapatabildiği huni biçimi burun deliklerine sahip olması bakımından da ilginçtir. Bu burun delikleri solunum yapmak için ağızdan ve solungaçların üzerinden geçmesi sağlanan su akımının düzenlenmesi için de kapatılır. Tetarlar kayalara emicileriyle tutunarak bunların üzerlerini kaplayan algıları yerler. Ertesi yıl da temmuzla eylül arasında küçük kurbağacıklar haline dönüşürler. Kuyruklu kurbağalar düşük ısıya öylesine uymuşlardır ki yuvalarının etrafındaki ağaçlar kesildiği ve oraya güneş ışığı gelerek suyun ısısını yükselttiği zaman, hemen daha korunmalı yerlere giderler. Bu ‘kuyruklu’ adının, küçük kurbağacığın kuyruğunu, adi kurbağaların kinden daha uzun bir süre korumasıyla hiç bir ilişki yoktur. Bu isim hayvana, erkekte görülen belirli bir kuy uzantısıdır. İç döllenmeyi sağlamak için çiftleşme sırasında kullanılır. Kurbağalarda daha çok görülen dış döllenme hızla akan sularda olanaksızdır. Çünkü spermler sürüklenip gider. Bu organ biraz kuyruğa benzer ve herhalde bu isime o şekil neden olmuştur.

NE SES, NE KULAK

Tipik kurbağaların yalnız erkekleri vıraklar. Bütün kurbağaların kulakları vardır ama, Hohstetter kurbağasıyla onun akrabalarının durumu hiç de öyle değildir. Bu hayvanlarda yozlaşmış kulaklara benzer organlar bulunur. Kulak zarı da, Ustaki borusu da (iç kulağı boğaza bağlayan borucuk) yoktur. Kuyruklu kurbağaların, içinde yaşadıkları çoşkun sular yüzünden, ses almaz ve hiç olmazsa yarı sağır bir hal aldıkları öne sürülmüştür. Bu iddiayı ileri sürenler şöyle bir mantık yürütmektedirler: Dişiler, şarıldayarak hızla gürül gürül akan dağ ırmaklarının bu gürültüsü yüzünden, erkeklerin sesini duyamazlar .Erkekler ise, işe yaramadığı için, seslerini kaybetmişlerdir. Artık bu kurbağalar sessiz oldukları için kulaklarından da yararlanamamışlardır. Sonuç olarak da kulakları yozlaşmıştır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir