Home / Bilgiler / Deniz Kurbağası Hakkında Detaylar
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Deniz Kurbağası Hakkında Detaylar

Sponsorlu Bağlantılar

Şeker kamışı, Uzak Doğu ‘daki bilinmeyen vatanından, dünyanın bütün sıcak bölgelerine yayılmıştır. Bunlar arasında tropik Amerika da vardır. Şeker kamışıyla birlikte kül rengi şeker kamışı zararlısı da buralara girmiştir. Bunun larvası şeker kamışının köklerinde yaşar ve bitkiyi kurutabilir. Tropik Amerika’da birdeniz kurbağası türü yaşar ve bu hayvan şeker kamışı zararlısını yer. Böceği kontrol altına almak için bu deniz kurbağası, dünyada şeker kamışı yetiştirilen her yere götürülmüştür. Genel olarak deniz kurbağası, o zararlı böceği tam bir kontrol altına almayı başaramamıştır ama, aslında bu, kara kurbağası için bir başarı hikayesidir.

Deniz Kurbağası Hakkında Detaylar

Deniz Kurbağası Hakkında Detaylar
Deniz Kurbağası Hakkında Detaylar

Deniz kurbağası, gerçekte, denizde yaşamaz. Hayvana bu adın verilmesinin nedeni, onun ilk kez deniz kenarında görülmüş olmasıdır sanılıyor. Deniz kurbağasının yaşantısı adi Avrupa kara kurbağası gibi daha tanıdık türlerinkine benzer. İlk bakışta deniz kurbağasının üne kavuşmasının baş nedeni iriliğidir. Bu hayvandan bazen dev kara kurbağası diye de söz edilir. Genellikle deniz kurbağası 12.50 santim boyundadır; ağırlığı da 113 gram kadardır. Ama erkekten daha büyük olan dişilerin boyu 25 santime, ağırlıkları da yaklaşık 1.300 grama erişir. Rengi kahve ve sarıdır, benek benektir. Vücudunda çok sayıda koyu, kırmızımsı kahverengi lekeler vardır.

Deniz kurbağası, güneydoğu Teksas’tan başlayarak Meksika ve Orta Amerika’dan geçen ve Güney Amerika ‘da ta Patagonya’ ya kadar uzanan bölgede bulunur.

 

TÜNSEL KARA KURBAĞASI

Avustralya şeker kamışı kurbağası diye de tanınan deniz kurbağası sıcak havalarda bitkilerin altına saklanır veya toprağa gömülürler. Besin bulmak için geceleri ya da ıslak yahut soğuk havada ortaya çıkarlar. Hareket eden ve yutabilecekleri kadar küçük olan her şeyi kaparlar. Özellikle böceklerle, km kanatlıları severler. Ayrıca daha küçük kara ve su kurbağalarını, ufak yılanları, hatta fareleri de yerler.

HIZLI BÜYÜME

Bu kurbağanın pek garip özelliklerinden biri de, erkeklerden bazılarının yaşamlarının ortasında, cinsiyet değiştirerek dişi olmalarıdır. Ama çiftleşme normaldir. Suda anfleks yöntemi uygulanır. Her dişi birkaç grup yumurta bırakır. Dişinin bir yıl içinde döktüğü yumurtaların sayısı 35.000 i bulur. Genç kurbağalar, tetar evresini tamamladıktan sonra, çabucak büyürler. Bir yıl sonra boyları 12.50 santime ulaşır.

Resimde birdeniz kurbağası görülüyor. Bu kurbağa adının aksine denizde yaşamaz. Sıcak günlerde bitkilerin altına saklanır ya da toprağa gömülür. Besin bulmak için geceleri ortaya çıkar. Deniz kurbağasının boynunun arkasına sütümsü, zehirli bir salgı çıkaran iki büyük bez vardır. Kurbağa saldırıya uğradığı zaman siğillerden çıkan bu öldürücü beyaz sıvıyı kullanır. Bu kurbağanın düşmanı pek azdır. Belki de bunun nedeni bu salgının öldürücü oluşundandır. Deniz kurbağasına saldıran köpek ve yılan gibi hayvanlar bu yaratığı ağızlarına aldıklarında çoğu zaman ölürler. Bir düşmanı kurbağayı yuttuğu zaman, hayvan onun boğazında şişer. Ve düşmanının boğulmasına neden olur.

 

ZEHİRLİ KURBAĞA

Deniz kurbağasının saldırıya uğradığı zaman, bütün kurbağaların en zehirlisi halini aldığı söylenir. Bu hayvanın zehiri, yüzün şişip gözlerin kapanmasına neden olabilir. Mide bulantısı ve kusma gibi kötü belirtiler de görülür. vakalar da bu olay ölüme kadar yol açabilir. Çünkü bu zehir dijitalin gibi etki yapar ve kalp atışlarını durdurup kalp sektesine neden olur. Zehir, beyazımsı bir sıvıdır. Kurbağa bunu başının iki yanındaki salgı kümeciklerinden, ufak dozlarda, salgılar. Hayvan rahatsız edildiği zaman, birçok kurbağanın yaptığı gibi, şişinir. Uyarıcı renkleri bulunmaz ama, ana vatanında zaten pek az düşmanı vardır, hatta belki de hiç yoktur. Kurbağanın götürüldüğü yerlerde ise, yerel yırtıcı hayvanların iç güdüleri bile, onlara bu tehlikeli hayvana ilişmemelerini bildiremez. Bunun önemli bir nedeni, kara kurbağanın ki gibi uyarıcı renkleri olmamasıdır. Deniz kurbağasını yemeye kalkan bir hayvan ya onun zehirin den etkilenir, ya da zavallı hava alamayarak boğulur; çünkü deniz kurbağasını canlı canlı, hiç parçalamadan yutmuştur; o da kendini yutanın içinde şişinerek hayvanın boğazını ya da yutağını tıkamak suretiyle nefes almasını engellemiştir.

KATİL İŞGALCİLER

1863 de Avustralya’da (pueenslan’de Brisbane kentinin yakınlarına şeker kamışı dikildi ve ilk işlem fabrikası kuruldu. Bu çaba başardı olunca şeker kamışı için daha geniş topraklar edinilip temizlendi. Yuvalarından olan yerel hayvanlardan bazıları öldü. Diğerleri ise bu durumdan yararlandılar. Çünkü ekilmiş topraklar onlar için daha uygundu. 90 yıl sonra Havai’den deniz kurbağası getirtildi. Bu hayvan oraya, şeker kamışı zararlısını ortadan kaldıracağı umuduyla, taşınmıştı. Çueensland’de de yine aynı şey bekleniyordu. Ama, aradan 20 yıl geçmesine rağmen, şeker kamışı böceği hala yaşıyordu. Deniz kurbağası ise giderek çoğalıp hızla yayılıyordu. Hayvan 15.000 kilometrelik kıyı şeridinde pek yaygın bir duruma gelmişti.

Genellikle kara kurbağalar mm zarardan çok yararları vardır. Ama deniz kurbağasının durumu böyle değildir. Bu hayvan yerel canlıları ciddi bir şekilde etkiler. Küçük türlerden çok sayıda hayvan, kara kurbağası onlarla beslendiği için, ortadan kalktı. Yılanlar ve parlak ibiş gibi kuşlar ise bu kurbağayı yemeye kalkıştıkları için ya zehirlenerek, ya da avları soluklarını tıkadığı için öldüler. Kurak geçen yazlarda, gölcükler ve küçük pınarlar kuruduğu zaman, deniz kurbağaları beklenmedik bir zarar daha verdiler. Geride kalan su birikintileri çiftleşen kurbağalar ve yumurtalarıyla öylesine doldu ki bunları içmek olanaksız bir hal aldı. Sonunda, şeker kamışı böcekleri hala

Queensland çalılıklarında bir deniz kurbağası grubu. Bölgenin diğer hayvanlarını etkileyici ve şehir dışına hızlı yayılma nedeni ile bu geniş kurbağa grupları Avustralya için büyük bir problem haline gelmektedir.

faaliyette oldukları ve işi azıttıkları için bunları ortadan kaldırmak amacıyla artık zehirli ilaçlar kullanıldı. Özellikle benzen heksaklorid bu aradaydı. Tabii bu, o kaç unlamayacak sonucu doğurdu. Yani yerel hayvanlardan yine bir çoğu öldü.

AvustralyalIlar, bugün ülkelerinde yaşayan milyonlarca deniz kurbağasının durumunu tavşanın kine benzetiyorlar. Deniz kurbağaları anavatanlarında Güney Amerika’nın tropik kesiminden ılıman bölgelerine kadar yayılmıştı. Bu yüzden bu hayvanların bütün Avustralya’ya yayılmasından korkuluyor.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir