Home / Bilgiler / Sarımsak Kurbağası
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Sarımsak Kurbağası

Sponsorlu Bağlantılar

Sarımsak kurbağaları na ‘Mahmuzlu kurbağa’ adı da verilir. Bunun nedeni, hayvanın arka ayaklarının yanlarından küreğe benzer, boynuzumsu uzantıların çıkmış olmasıdır. Kurbağa, bunlarla, toprakta tünel kazar. Sarımsak kurbağası türü Avrupa, Kuzey Afrika, güney Asya ve Kuzey Amerika’da yaygın haldedir. Çoğunlukla 1 7.50-20.00 santim boyundadır. Sarımsak, bir kara kurbağası dır ama, yumuşak derisi adi kara kurbağanınki

gibi kuru ve siğilli değildir. Adi su kurbağasının ki gibi nemlidir. Derinin rengi türlere göre büyük değişiklik gösterir. Gri, kahve ya da yeşil olabilir. Derinin üstünde kırmızı, beyaz ya da siyah desenler bulunabilir. Ayrıca aynı türden olan bireylerin üstlerindeki şekillerde de bazı farklar vardır.

TÜNEL KAZMA

Yeşil Su Kurbağasının Yaşam Hikayesi
Yeşil Su Kurbağasının Yaşam Hikayesi

Sarımsak kurbağaları tünsel hayvanlardır. Günlerini tünellerinde geçirirler. Bu yuvaları, arka bacaklarıyla toprağı kazıp kendilerini gömerek açarlar. Kendileri toprağın altında kaybolurken, tünelin ağzı da çöker ve böylece yuva gizlenmiş olur. Sarımsak kurbağalarının toprağa gömülmeleri ve geceleri ortaya çıkmaları bunların, bol oldukları yerde bile fark edilmeyecekleri anlamına gelir. Ancak çoğalma mevsiminde erkeklerin bağırdıkları duyulur. Sarımsak kurbağaları, yerin kolaylıkla kazıtabildiği kumlu topraklarda yaşarlar ve kurak havalarda, nemli toprak bulabilmek için, 1.80-2.10 metre derinliğinde tüneller kazanabilirler.

Geriye doğru kazan ‘buldozer’: Büyük Nevada havzasında yaşayan Amerikan sarımsak kara kurbağası.

Bazı sarımsak kurbağalarını elinize aldığınız zaman, tiz bir sesle bağırırlar. Bu, düşmanları engellemek için bir yöntem olabilir. Bu kurbağalar derilerindeki salgı bezlerinden sıvı da salabilirler. Meksika sarımsak kurbağası gibi bazı türlerde küçük salgı bezlerinden tadı kötü bir sıvı salgılanır. Bu sıvı ağız ve burnun içini tahriş edebilir. Bunlara Avrupa’da ‘Sarımsak’ adının verilmesinin nedeni, derilerinden salgıladıkları sıvının sarmısak gibi kokmasıdır. Türün adı Almanca’da da ‘Knob-lauchskrote’, yani Sırnaşık kara kurbağası’dır.

Sarmısak kurbağaları, böceklerle ve diğer küçük omurgasız hayvanlarla beslenirler.

BİRLİKTE BÜYÜMEK

Sarımsak kurbağasının genel çoğalma yöntemleri adi kara kurbağasının kinden pek farklı değildir. örneğin Avrupa Sarımsak kurbağalarının erkekleri, baharda gölcüklere gider ve bağırarak dişileri kendilerine çekerler. Dişiler yumurtalarını, jelatini sicimler halinde, su bitkilerinin gövdelerinin aralarına bırakırlar. Tetarlar 5 gün sonra yumurtadan çıkarlar. Önce solungaçları ve kuyrukları yoktur. Boyları da sadece S mm. kadardır. Bir iki gün sonra dış solungaçlar ve kuyruk oluşur. Gelişme normal olarak sürer. Dış solungaçların yerini iç solungaçlar, bacaklar oluşur. Nihayet tetarların boyu 10 santimi bulur. Sonra kuyruk, vücut tarafından içeri alınır. Böylece ortaya çıkan küçük kara kurbağacıklar gölden ayrılır.

Bu yöntemin bir başka biçimi de bir Asya türünde görülür. Kur önce karada yapılır. Sonra çiftler yumurta bırakılma işlemi için bir akarsuya giderler. Kuzey Amerika’daki bazı türlerin ise çok ilginç yöntemleri vardır. Bu kurbağalar Amerika Birleşik Devletlerinin güneybatı kesiminin kurak yörelerinde yaşarlar. Yağmur sularının geçici olarak meydana getirdiği birikintilerde çoğalırlar. Bu yüzden, çukurlar suyla dolar dolmaz, çoğalmak zorundadırlar. Yavrularının da, sular kurumadan önce, bağımsız bir hale gelmeleri gereklidir.

KISA BİR BÜLUĞ ÇAĞI

Sarımsak kurbağalarının erkekleri, bir fırtınadan kısa süre sonra, su birikintisi ararlar. Uygun bir gölcük bulunca da bağırmaya başlarlar. Sesleri diğer erkekleri de çeker. Sonunda bir koro oluşturup dişilerin oraya toplanmasını sağlarlar. Birleşmek için çiftler eşleşir. Bir su birikintisinden gelen gürültü ne kadar fazlaysa oraya o kadar çok dişi gider. Bu, çabuk çiftleşmeyi sağlamanın en etkili yollarından biridir. Yumurtalar 2 günde çatlar. Diğer hiç bir türde bu evre o kadar kısa değildir. Tetarlar çok çabuk büyürler. Ama bazen o geçici gölcükler, tetarlar başkalaşım geçirip yavru kara kurbağaları halini almadan, kuruyu verir. Bazı türlerde ise tetarlar, su düzeyi tehlikeli bir şekilde alçaldığı zaman, sıkışık bir grup halinde bir araya toplanırlar. Birlikte kıvrılıp bükülerek çamurda, geri kalan suyun birikebileceği bir çukur açarlar. Tetarlar, yarım saat içerisinde, vücudun kuyruğu içine almasıyla yavru kurbağalara dönüşürler. Sürü halinde gölcüğün kenarında toplanır sonra hep bir arada oradan uzaklaşırlar. Böylece bir gecede su birikintisi bütün tetarlar dan arınmış olur.

Bir gölcükte besin kıtlığı olduğu zaman, bütün tetarlar birleşerek suyun dibine inerler. Besini ortaya çıkarmak için kuyruklarıyla çamuru karıştırırlar ve açlıktan ölen diğer tetarların ölülerini de yerler. Bu da, kötü koşullar altında hepsinin birden ölmeyeceği, içlerinden birkaçının yaşayacağı anlamına gelir. Ayrıca bir gölcük kurumaya başladığı sırada diğer tetarlarla beslenen yavruların gelişmelerini daha çabuk tamamladıkları da anlaşılmıştır. Bu suretle, daha güçlü olan yavruların sağ kalması olasılığı da artmış olmaktadır.

ZAMAN ZAMAN KARIŞIK ÜREME

Amerika Birleşik Devletlerinin batı kesimlerinde yaşayan, birbirine çok benzer dört tür vardır. Bu değişik türlerden erkekler ve dişiler ender olarak çiftleşirler. Aynı yerde iki ya da daha fazlı tür yaşadığı zaman gruplar arasındaki çiftleşmeyi dişiler engellerler. Bunlar sadece kendi türlerinden olan erkeklerin çağrılarına karşılık verirler. Ayrıca sarımsak kurbağası türlerinin her birinin oldukça değişik yöntemleri de yine böyle çiftleşmeleri önler. Hunter ve Couch Sarımsak kurbağaları sığ sularda ürerler. Buna karşılık ova ve Hammond türü sarımsak kurbağaları ise derin suları tercih ederler.

Öte yandan Amerikan Sarımsak kurbağası türlerinin yaşamaktan hoşlandıkları toprak cinsleri de diğerlerinden farklıdır. Bu durum, türlerin birbirlerinden bağımsız kalmalarına neden olur. Teksas’ta, Hunter Sarımsak kurbağası, kumlu bölgeleri seçer. Couch Sarımsak kurbağası ise kumlu olmayan toprakları sever. Fark, onları ayrı tutmak için yeterli bir engeldir. Tabii insanların toprağı alt üst ettikleri yerler hariç tutulmak şartiyle. Bir kesimde değiştirilmiş olan topraklarda iki tür de barınmaktadır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir