Home / Bilgiler / Elma içi Kurdu
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Elma içi Kurdu

Sponsorlu Bağlantılar

Elma içi böceği larva döneminde elmalara en fazla zarar veren haşerelerden biridir. Anavatanı Avrupa’dır ama, artık bu böceğe dünyanın elma yetiştirilen her bölgesinde rast ¡anmaktadır. Böcek güzel bir güvedir. Koyu grimsi kahverengidir. Her ön kanadın ucuncCa bakirimsi, yanardönerli lekeler vardır.Kanat genişliği 1,25 santim kadardır. Larva uçuk pembemsi bir kurttur. İyice büyüdüğü zaman boyu 1,25 santimdir. O sırada meyvanm içinde beslenir. Kurt, elmanın ‘gözünden’ içeri girdiği zaman böceğin varlığını gösterecek hiçbir iz bulunmaz. Kurtlu elma da sağlammış gibi gözükür. Ama küçücük tırtıl elmanın kabuğunu delerek içeri girerse o zaman çoğunlukla deliğin etrafında koyu kırmızımsı, düzgün olmayan bir halka belirir. Kurtlu elmaların çoğu yazın sonlarında iyice gelişmeden yere düşer.

Böcekleri sınıflandıran ve bunlara ad veren bilim adamları arasında elma kurdu güvesinin doğru tür adı konusunda tartışma vardır. Bu böcekten değişik ders kitaplarında elma kurdu, meyve güvesi, başlı kurt, yuvarlak meyve kurdu, çizgili güve diye söz edilir (Laspeyresia, Ernarmonia, Carpocapsa, Cypdia, Grapholita). Ama böceğin ikinci bilimsel adı ve cins ismi ‘Elma içi kurdu’yla her zaman bu güve kast edilir (Pomonella). Bu bakımdan başka ad kullanılmaz.

YAĞMURLU HAVADAN HOŞLANMIYOR

Güve geceleri faaldir ve yazın yani hazirandan ağustosa kadar olan sürede, kuzey yarım küresinde, ışığa gelir. İngiltere’de küçük iklim değişiklikleri güvenin sayısını etkiler. Kuru ve sıcak yazlar soğuk kışlar güve için uygundur. Ama fazla ısı farkı görülmeyen yağışlı mevsimler güve sayısının azalmasına neden olur. Amerika Birleşik Devletleri’nin iklimi bu böceğe yarar.

Dişi, yumurtalarım henüz olgunlaşmamış meyvenin üzerine bırakır. Yumurtadan çıkan larvalar elmanın içine girerler ve yazı orada beslenerek geçirirler. Ağustosta meyveden çıkarak ağaç kabuğundaki çatlaklarda ve buna benzer yerlerde koza örerler. Kışı kozalarında geçirir, ilkbaharda pupa evresine girerler. Bundan birkaç hafta sonra da güve kozadan çıkar. Normal İngiliz yazlarında bir tek kuşak yetişir. Ama yaz olağanüstü bir şekilde sıcak olduğu ve uzadığı takdirde bu evreler ikinci defa tekrarlanabilir. Daha sıcak iklimlerde genellikle iki ya da daha fazla kuşak yetişir. Tırtıllar çok zaman acayip yerlerde görülürler. Bunun sebebi kurtların elmalar toplandıktan sonra meyve den çıkma ve koza örebilecekleri uygun bir yer bulmak için etrafta dolaşma adetleridir. Böylece bu tırtıllar dükkanlarda elmaların yanına konulan türlü besinlerin arasında bulunabilirler.

BESLENME

Tırtıl meyvenin  içine girer girmez, ortaya doğru bir tünel oyar. Orada hem meyvenin eti ve hem de çekirdekleriyle beslenir. Bu güve yalnız elmalara değil, armutlara da ciddi şekilde zararı verir.

KÜÇÜK KUŞLAR MEYVE ÜRETİCİLERİNİN DOSTUDUR

Güvenin en yararlı düşmanları kışın güneyi göç etmeyen küçük, böcek yiyen kuşlardır. Bunların arasında en önemlileri büyük baştankara ve mavi baştan karadır. Bu kuşlar kışın zamanlarının önemli bir kısmını uykuya yatmış böcekleri bulabilmek için ağaç kabuklarını araştırmakla geçirirler. O arada çok sayıda elma içi kurdunu da öldürürler.

ZARARLIYI KONTROL ALTINA ALMAK

İngiltere’de meyve  ağaçlarının bütün kaba kabuklarını soyarlar ve böylece larvaların saklanabilecekleri güvenli yerler azalmış olur; kuşlar da böylece kurtları daha kolaylıkla yakalar. Tuzak sargılar sarılması da yararlı olur. Ağustosta ağaçlara, ana dalların hemen aşağısına sarılan çuval, oluklu karton ya da saman sonbaharda çıkarılarak yakılır. Böylece şeritlerin içinde koza ören çok sayıda tırtıl ortadan kaldırılmış olur. Toplanmış elmalardan çıkan larvaların öldürülmesi için depo binalarının iç duvarlarına ve sandıklara çabuk uçmayan bir böcek öldürücü ilacın sıkılması gerekir. Haziranda yumurtadan çıkmakta olan küçük larvaların öldürülmesi için de modern bir ilaç kullanılmaktadır. Ama tabii kurtlar meyveleri girdikten sonra ilaç sıkılmasının bir yararı olmaz.

Elma içi kurdu Birleşik Devletler’de meyvelere  Ingiltere’dekinden çok daha fazla zarar verir. Bu yüzden burada şiddetli ve son derecede pahalı yöntemler uygulanması gerekir. Meyvenin etkili bir şekilde korunması için yılda sekiz defaya kadar ilaç sıkılması gerekebilir. İlaç sıkma işlemi

mevsimin sonunda yapıldığı takdirde kanun haklı olarak meyvelerin pazara gönderilmeden yıkanmasını emreder. Bu da ek masrafa yol açtığı gibi, bazı meyveler temizleme sırasında bozulur. Oregon ve VVashington’da geniş ve değerli meyve bahçeleri, elma içi kurdunun kontrolü aşırı derecede pahalıya mal olduğu için terk edilmiştir.

 

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir