Home / Bilgiler / Kavak Güvesi
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Kavak Güvesi

Sponsorlu Bağlantılar

Bu böceğe larvasının keskin ve kötü kokusu yüzünden ‘kokar güve’adı da verilir. Larva ağaçların odun kokusunun içine girer.Güve iri ve şişman bir böcektir. Kanat açıklığı 7,5 santim ya da daha fazladır. Kahverengi olan kanatların üzerinde karmaşık lekeler vardır. Kozalılar familyasından olan türlerden biridir. Bunlar ilkel böcekler sayılırlar. Küçük ya da minik güvelerin oluşturduğu Tortrisidlerin akrabasıdırlar. Bu güveler ayrıca ‘dülger’ diye de anılır.

ODUNLA BESLENİYOR

Kavak güvesi gece uçar ve ışığa gelir. Gündüzleri ağaçların gövde ya da dalına konarak dinlenir. Rengi ve kanatlarındaki şekiller etkili bir kamuflaj oluşturur. Larva canlı odunu oyarak içine girer. Özellikle kavakları ve söğütleri seçer. Larva iyice geliştiği zaman 7,5 santimden uzun ve şişmandır. Açtığı oyuklar beslendiği ağacm kerestesine ciddi zarar verir. Etkilenen ağaç, oyukların ağzından koyu renk bir sıvı salgılar. Bu sıvının teke kokusunu andıran, keskin bir kokusu vardır. Bu pis kokusuna rağmen başka güveler ve kelebekler bu sıvıya gelirler. Hastalıklı ağacı gece gündüz göz altında bulundurmak iyi olur.

Tırtıl baharda ya da yazın iyice gelişir ve çok zaman içinde yaşadığı ve beslendiği ağaçtan çıkarak pupa evresine geçmek için uygun bir yer arar. Tırtıl en çok bu evrede görülür. Çok iri yapılı kahverengi larva çok belirgindir. Böyle bir larva eve götürülerek çürümüş tahta parçalarıyla teneke bir kutuya konduğu takdirde bir koza örer ve pupa evresine geçer. Kavak güvesinin larvasını tahta bir kutuya kapamak yersizdir. Çünkü tırtıl tahtayı kemirip kısa bir süre sonra dışarı çıkar. Herhalde ev halkının hepsi de etrafta dolaşan larvayla karşılaşmaktan hoşnut kalmazlar.

Kozalılar familyasından olan diğer iki tür tekir güve ve saz tekiridir. Tekir güvenin larvası ağaçlarda beslenir. Saz tekiri daha ender görülen bir türdür. Sadece su basmış kırlar ve bataklıklarda bulunur. Larvası sazların sapları içinde yaşar. Tekir güvenin tırtılı aralarında meyvelerin da bulunduğu çeşitli ağaçların gövde ve dallarının içinde gelişir ve bunlara zarar da verebilir. Güve, Avrupa’dan ithal edilen kerestelerin içinde Birleşik Devletler’e de gitmiş ve yayılmıştır. Parklardaki ağaçlara oldukça büyük zarar vermektedir. Bu güvelerin ikisine de Japonya’da rastlanır. Çin’ de ise saz tekiri vardır. Tropik ve astropik bölgelerde, özellikle Avustralya’nın böyle kesimlerinde kavak güvesinin pek iri akrabaları bulunur. Odun güvesi diye anılan cinsin kanat genişliği 25 santime kadar olur. Gövdesinin irilik ve biçiminin küçük bir muza benzediği söylenir.

ÜÇ YILLIK LARVA

Dişi, yumurtaları ağacın kabuğunun üzerine bırakır. Larva yumurtadan çıktığı zaman kabuğu delerek altına girer ve orada bir yıl kadar beslenir. Daha irileşirken etrafı kemire kemire odun dokusuna kadar girer. Doğal çevrede larva üç yıla kadar uzayan bir süre içinde gelişir.

ÇABUK BÜYÜME REÇETESİ

Ergin kavak güvesinin hortumunun yerinde sadece güdük bir uzantı kalmıştır. Bundan da böceğin hiç besin almadığı sonucu çıkarılabilir. Ama işin garibi güve koleksiyoncuları böcek yakalamak için ağaçların kabuğuna sürdükleri şuruba bu türün de geldiğini bildirmişlerdir.

Larva uzun hayatı boyunca odun yer. Herhalde çok miktarda odunla beslenmek zorundadır. İşin ilginç yanı pancar verilen kavak güvesinin larvalarının sadece bir yıl içinde gelişmelerini tamamlayarak tam boylarına erişmeleridir.

TARİHTEKİ KAVAK GÜVELERİ

Kavak güvesinin tırtılı her zaman dikkati çekmiştir. 1750’lerde Fransız ‘böcekler bilimi uzmanı P. Lyonnet larvayı etraflıca incelemiş ve bu konuda bir kitap da yayınlamıştır. Lyonnet’in kanıtladığı birçok gerçekler arasında şu da vardır: Tırtıl, yumurtadan çıktığı andan iyice geliştiği zamana kadar ağırlığını 72.000 katma çıkarmaktadır. Lyonnet, keserek incelediği tırtılın vücudunda 4.061 kas bulmuştur. Pupa ve güveyi anlatan ikinci bir kitap uzmanın ölümünden sonra basılmıştır.

M.S. I. yüzyılda yaşamış olan Romalı yazar Pliny’nin hazırladığı Doğa Tarihi 37 ciltlik dev bir eserdir. Pliny kitabında meşe ağaçlarının odun dokusunda yaşayan ve zamanın yemek meraklılarının çok değer verdikleri bir ‘solucan’ dan söz etmektedir. Kavak güvesinin larvası bazali meşe ağaçlarına da geçer. Pliny’nin sözünü ettiği bu yenilir solucanın bu tırtıl olduğu sanılmaktadır. Ama Pliny solucanın bu iddianın kanıtlanmasını sağlayacak ayrıntılı bir tarifini yapmamıştır. Eğer eski Romalılar bu iri, pis kokulu tırtılları yemişlerse, o zaman iştahları pek yerindeymiş demektir.

Ergin kavak güvesi. Bu donuk renkli güvenin larvası şişmanlayıncaya ve boyu 7,5 santim oluncaya kadar vücudunun ağırlığını 72.000 katına çıkarır. Korkunç oburluğuyla kavakları ve söğütleri mahveder. Ama bu oburluğunun cezasını yıllar önce görmüştür. Eğer yazar Pliny ‘nin sözleri doğruysa eski Romalılar bu iğrenç tırtılları teke gibi kokularına rağmen lezzetli bir yiyecek saymışlardır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir