Home / Bilgiler / Akrep Sineği
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Akrep Sineği

Sponsorlu Bağlantılar

Akrep sineği 300’den az cinsi içine alan küçük bir takımdan olmakla beraber çok eski bir soydan gelir. Bilinen en eski, tam başkalaşım geçirmiş böcek fosilleri akrep sinekleriyle ilgilidir. Bu fosiller günümüzde Avustralya’da yaşayan akrep sinekleriyle akrabadır. Böceğe bu adın verilmesinin nedeni Akrep sineğigiller familyasının erkeklerinin jenital organlarının görünüşüdür (Panorpodae). Bu familyanın çok iyi tanınan bir üyesi adi akrep sineğidir (Panorya communis). Karnın ucundaki jenital organlar yukarıya, öne doğru kıvrılmıştır. Zararsız olmasına rağmen bir akrebin sokma organına benzer: Akrep sineklerinin pek azı 2,5 santimden uzundur. Ama bazı cinslerin çok uzun bacakları bu böceklerin daha iriymiş gibi gözükmelerine yol açar. Akrep sineğinin en belirgin özelliği acayip kafasıdır.

Kafanın ön kısmı uzamış ve büyük, aşağıya doğru kıvrılan bir gaga oluşturmuştur. Gaganın ucunda ısırıcı ağız parçaları vardır. Duyargalar uzun ve iplik gibidir. Böceğin uçları yuvarlak, dört ince kanadı vardır. Birçok türde kanatlar renksiz ve saydamdır, bazı cinslerde siyahımsı ya da mavi siyah olur; üzerlerinde beyaz lekeler bulunur. Sarımsı da olabilen kanatların üzerinde koyu renk benekler görülür.

Avrupa ve Kuzey Amerika’nın yakın akraba olan Kuzey akrep sineği giller familyasının üyelerinin boyları ancak 1,5 6 milimetredir. Kanatlarının yerinde uzantılar kalmış ya da tamamiyle ortadan kalkmıştır. Etrafta sürünerek ya da zıplayarak dolaşırken ufacık çekirge nimfalarına benzerler. Altı akrep sineği familyası vardır. Bunlardan ikisi bütün dünyaya yayılmıştır. Diğer ikisi Avustralya’da, biri Avrupa ve Kuzey Amerika’da yaşar. Bir teki ise sadece Yeni Dünyada bulunur. Akrep sineği Karınca aslanı ve tül kanatlı böcekle akrabadır.

YARARLI BÖCEKLER

Akrep sineklerinin çoğu yararlı sayılır..Bunun nedeni zararlı böcekleri avlama ve leş yemeleri gibi adetleridir. Bu böceklere nemli ağaçlık topraklarda ve çitlerde rastlanır. Buralarda küçük böcekler, ölü hayvansal maddeler ve bitki kalıntılarıyla beslenirler. İnce akrep sinekleri ailesinin üyelerinin bacakları çok uzundur. Pek ince olan bacaklarının son eklemleri bir öncekinin üzerine kapanır. Bir kapana benzeyen bu bacaklar elverişli ama güçlü olmayan sarılma organları görevi yapar. Akrep sineği bunlarla hem konduğu yere tutunur, hem de avlarını yakalar. Akrep sineği bazen bir iki ayağıyla bir yaprak ya da ince bir

dala tutunarak aşağıya sarkar. Herhangi küçük bir böceği yakalayabilmek için diğer bacaklarım havada sallar.

ACAYİP KUR

Akrep sineği acayip bir şekilde kur yapar. Erkek, bir dişinin oturduğu yaprağa küçük küre-cikler halinde tatlı, yapışkan bir salya bırakır. Dişi bu salyayla beslenmek için dönerken erkek onun karm ucunu yakalar ve çiftleşir. Dişinin bu şekilde beslendiği takdirde, çiftleşme sona erdiği zaman erkeği yemeye pek kalkışmayacağı ileri sürülmüştür. Bu oyunu hem örümcekler ve hem de yırtıcı sinekler gibi birkaç etçil böcek uygular. Bu cinslerde yırtıcı dişiler eş adaylarını öldürüp yiyebilirler.

Akrep sineği cinslerinin çoğunda larvalar tırtıla benzer ama bunlar çok zaman görülmez. Çünkü gevşek toprağa ya da çöplerin arasına gömülürler. Yüzeye sadece beslenmek için çıkarlar. Erginler gibi yavrular da etçildir. Larvanın uzun burnunun ucunda maşaya benzeyen, aynı tür ağız parçaları vardır. Erginlerinkine benzer yiyeceklerle beslenir. Yerde, kazdığı tünelde pupa devresine girer. Ergin böcek kabuktan çıkmaya hazır olduğu sırada pupa da yüzeye tırmanır. Avustralya’da bulunan Nonnokori familyasının larvaları, diğer cinslerinkinin aksine hemen hemen kesinlikle suda yaşar.

KAR SİNEKLERİ

Yukarıda da açıklandığı gibi kuzey akrep sineklerinin kanadı yoktur. Bu böcekler özellikle karaya sunuyla kaplı topraklarda yaşar. Güneşli kış günlerinde çok zaman sürüyle akrep sineğinin karların üstünde dolaştığı ya da zıpladığı görülür. Bu yüzden bu böcekler ‘kar sinekleri’ adını da hak etmişlerdir. Erkeklerde kanat yerine bir çift çok ince dişli diken vardır. Dişilerde ise bir çift pula benzer küçük lop. Diğer akrep sineklerinin çoğunda görüldüğü gibi bunların da duyargaları ve bacakları iyice uzundur. Ama karnın ucunda tırnağa benzeyen jenital organ görülmez. Bazen ‘akrep kar sinekleri’ diye anılmalarına rağmen zararsızdırlar ve orman tabanın da yaşayarak çürümüş bitki ve güneş açtığı zaman kara çıkan küçük, kanatsız ilkel böceklerle, sıçrar kuyruklarla beslenirler. Kar sinekleri ufak ve koyu renktir. Renkleri yeşilimsi bronzumsu ya da siyah olur. Bu yüzden ancak beyaz karın üstünde fark edilebilirler. Üstelik larvaları toprağın içinde beslenerek pupaya dönüşür. Bu bakımdan kar türü de diğer akrep sineklerine benzer.

 

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir