Home / Bilgiler / Kalkık Kuyruk
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Kalkık Kuyruk

Sponsorlu Bağlantılar

20.000 den fazla kalkık kuyruk kın kanatlısı cinsi vardır. Bunlardan çoğu küçük, bazıları da miniktir. En ufaklarından birinin uzunluğu sadece 1,2-2,5 milim kadardır. Gözünüze sinek kaçtığından söz ettiğiniz zaman aslında kastettiğiniz bu böceklerden biri olabilir. Daha iri bir cins ‘şeytan arabasının atı ‘dır. Değişik ülkelerde başka başka kalkık kuyruklara bu isim verilir. İngiliz şeytan arabasının atı ya da gözlü kalkık kuyruk baştan aşağı siyahtır. Ama Avustralya cinsi kırmızı kafa bundan farklıdır. Adından da anlaşılacağı gibi bu kalkık kuyruğun başı kırmızı olur. Kalkık kuyruğun bir özelliği karnını örtemeyen çok kısa kanatlarıdır. Bu yüzden kulağa kaçana benzer. Ama onun gibi kıskaçları yoktur.

Kalkık kuyruk hareketli bir böcektir ve hızlı koşabilir. Çoğu iyi uçar. Bazıları gece, bazıları da gündüz uçarak dolaşır. Korktukları zaman kuyruklarını kaldırarak hoş kokulu bir buhar çıkarırlar. Bu yüzden onlara ‘horoz kuyruğu’adı da takılmıştır. Bazı kalkık kuyruklar olağanüstü bir yaşama uyum sağlamışlardır. Ama çoğu önemli yerlerde yaşar ve çürüyen bitkiler ya la leşlerle beslenir.

KIN KANATLILARA GÖRE ACAYİP YERLER

Bazı kalkık kuyruklar olmayacak çevrelerde ,/aşar. Kunduz böceği hem Avrupa’da hem de yüzey Amerika’da sadece kunduzların postunda /aşar. Kanatları da, gözleri de yoktur. Çeneleri ile küçüktür. Böceğin nasıl beslendiği konusunda bilgi yoktur. İnce bacaklı kalkık kuyruk küçük kemirgenlerin ve kuşların üzerinde, bir de karmalarla çiçek arılarının yuvalarında bulunmuştur, böceğin de nasıl yaşadığı bilinmemektedir, ‘ek küçük kalkık kuyruklardan birkaçı deniz ayısında yaşar. Bazıları deniz suyuyla dolan çukurlarda dolaşır. Birkaç saat suyun altında da .alabilir. Tanemsi kın kanatlılardan olan birkaç  ise gelgit sırasında denizi kapladığı kesimin hemen yukarısında dar bir alanda görülür. Kumarı kazarak karmaşık tünel sistemleri oluştururuz. Attıkları çok ince topraktan o kesimde yaşadıkları anlaşılır. Ayrıca bu tür, kın kanatlılarda örülmeyen bir şekilde toplumsal bir böcektir.

DEĞİŞİK BESİN

Kalkık kuyruklar genellikle ya çöpleri yiye-ek, ya da avlanarak ya da ağaçtan sızan öz suyu beslenirler. Bu böceklere gübre, mantar ve çürü-ıüş bitki yığınlarının içinde rastlanır. Dörtlü kın kanatlı dalgaların kıyıya attığı deniz yosunlarını er. Bazıları asalaktır. Yumrulu kalkık kuyruk ve arlak siyah böcek gibi leş yiyen kın kanatlılar salyangozlara saldırırlar. Böyle bir böcek salyangozun ayağını ısırır. O da kabuğunun içine çeki-rek giriş yerini sümüksü maddeyle kapatmaya alışır. Ama kın kanatlı onun peşinden kabuğun ine girer. Durmadan ısırarak kuyruğunun ucunun bir sıvı püskürtür. Sonunda sümüklü böceği ener.

ARINCALARIN KONUĞU

Karınca seven böcekgiller ve Gözsüzler familyalarından birkaç kalkık kuyruk karıncalar ve yaprak bitlerinin ki kadar yakın bir ilişki ararlar. Karınca seven kalkık kuyruk sarı kanatlıların yuvalarında yaşar. İlk bakışta bir kın kanatlıdan çok karıncaya benzer. Kanatları da, güzleri de yoktur. Ağız parçalan çok küçüktür ve bir işe yaramaz. Ama bunun ona bir zararı dokunmaz. Çünkü böceği karıncalar besler. Onun için besin kusarlar. Karıncalar böceğe öyle bir itinayla bakar ve şımartırlar ki, bazen kendi yavruları bundan zarar görür. Bu ilginin nedeni bu böceğin karıncaların pek sevdiği bir madde salgılamasıdır. Kalkık kuyruk bunu karnının dibindeki bir çukurdan salgılar. Bu çukurun içi sarı kıl demetleriyle doludur.

Karıncaların bu konukları bazen bir konaktan diğerine giderler. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da bazı kalkık kuyruklar yazı orman karıncalarıyla geçirir sonbaharda da dülger karıncaların yuvasına taşınırlar. Karıncalar kın kanatlının larvalarını yetiştirirler. Onun için böcekler tamamiyle onlara bağlıdırlar. Hatta bazı kalkık kuyruklar lejyoner karıncalarla birlikte yaşar ve koloni oradan oraya giderken onların peşinden giderler.

Şeytan arabasının atı denilen kalkık kuyruğun çok ilginç bir akrabası da ‘fil sürücüsü’ denen böcektir. Bu kın kanatlı termitlerden besin alan ve karşılığında hiçbir şey vermeyen birçok böcekten biridir. Bu minicik kın kanatlı termit işçilerinden birinin iri kafasının üzerine yerleşir. Tıpkı sürücünün filin sırtına oturması gibi. Termit başka bir işçiyle karşılaştığı zaman besin değiş tokuşu yapar. Böcek o zaman öne çıkarak ağızdan ağıza geçen besini alır.

güzleri de yoktur. Ağız parçalan çok küçüktür vc bir işe yaramaz. Ama bunun ona bir zararı dokunmaz. Çünkü böceği karıncalar besler. Onun için besin kusarlar. Karıncalar böceğe öyle bir itinayla bakar ve şımartırlar ki, bazan kendi yavruları bundan zarar görür. Bu ilginin nedeni bu böceğin karıncaların pek sevdiği bir madde salgılamasıdır. Kalkık kuyruk bunu karnının dibindeki bir çukurdan salgılar. Bu çukurun içi sarı kıl demetleriyle doludur.

Karıncaların bu konukları bazan bir konaktan diğerine giderler. Hem Kuzey Amerika’da hem de Avrupa’da bazı kalkık kuyruklar yazı orman karıncalarıyla geçirir sonbaharda da dülger karıncaların yuvasına taşınırlar. Karıncalar kın kanatlının larvalarını yetiştirirler. Onun için böcekler tamamiyle onlara bağlıdırlar. Hatta bazı kalkık kuyruklar lejyoner karıncalarla birlikte yaşar ve koloni oradan oraya giderken onların peşinden giderler.

 

Şeytan arabasının atı denilen kalkık kuyruğun çok ilginç bir akrabası da ‘fil sürücüsü’ denen böcektir. Bu kın kanatlı termitlerden besin alan ve karşılığında hiçbir şey vermeyen birçok böcekten biridir. Bu minicik kın kanatlı termit işçilerinden birinin iri kafasının üzerine yerleşir. Tıpkı sürücünün filin sırtına oturması gibi. Termit başka bir işçiyle karşılaştığı zaman besin değiş tokuşu yapar. Böcek o zaman öne çıkarak ağızdan ağıza geçen besini alırlar yakınlarında küçük siyah kın kanatlılar yaşar. Bunların boyları 6 milimdir. Vücutları siyah, bacakları turuncudur. Özel adlan olmayan bu böcekler ince kın kanatlılar türündendir. Bir gölcüğe atıldıkları zaman hiç şaşmadan en yakındaki kıyıya giderler. Bu körce bir çaba değildir. Çünkü kın kanatlılar kıyının koyu rengi ve gök yüzünün açık tonu arasındaki zıtlığı fark ederler. Onun için de kıyıya doğru yüzerler. Suyun içine siyah bir tahta sarkıtıldığı takdirde de kolaylıkla kanarlar.

İnce kın kanatlıların suda ilerleme yöntemleri çok ilginçtir. Bu kafurla çalıştırılan oyuncak teknelerde görülene benzer. Kafur teknenin gerisinde suyun üst yüzey gerilimini alçaltır. Onun için de öndeki yüksek üst yüzey gerilimi oyuncağı ileri doğru çeker. Kın kanatlılar da kafur etkisi yapan bir sıvı salgılar, böylece suyun yüzeyinde kolaylıkla sekerek giderler.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir