Home / Bilgiler / Larva Yiyen Sinek
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Larva Yiyen Sinek

Sponsorlu Bağlantılar

Bu sineğin İngilizce adı ‘Tachina’dır. Kelime ‘hızlı’ anlamına gelen eski Yunanca bir sözden türetilmiştir. Bazen bu sineklerin ait oldukları familyadan Taçinagiller diye söz edilir. Ama ‘larva yiyen sinekgiller’ adı daha uygundur. Bu ‘larva yiyen’ ismi bu sinekleri çok iyi ifade eder. Çünkü bunlar larva evresini diğer böceklerin tırtıllarının içinde asalak olarak geçirirler. Bu böceklerin arasında kelebekler ve güveler, arılar ve eşek arıları, bitki bitleri ve çekirgeler de vardır. Bazıları asalak olarak örümcekler, kırkayaklar ve tahta bitlerinin üzerinde de yaşarlar.

yüzden bu hayvanlar koku almak için sağa sola koşan küçük bir köpeğe benzetilir. Gerçekten de dişi sinek içine yumurtalayacağı bir kurban ararken böyle davranır. Larva yiyen leş sineği giller familyasıyla yakından akrabadır. Bu familyaya gök et sineği ve leş cinsi girer.Bu iki familyanın üyeleri birbirinden ancak anatomilerinin pek bilinmeyen özellikleri incelenmek suretiyle ayırt edilirler. Larva yiyen sinek bütün dünyaya yayılmıştır ve sayısı da çoktur. Ergin sinekler hızla bazen güneşte, hazanda gölgeliklerde uçarlar. Çoğu bal özüyle beslenir ve kondukları çiçeklerin tozlaşmasına yardım eder. Uzun bacaklı, kıllı, sarılı kahverengi bir cins olan köpek sineği yazın İngiltere’de korularda, büyük eğrelti otlarının üstlerinde görülür. Sineğe başka yerde pek rastlanmaz. Larva yiyen sinek, konak olarak yararlandığı böceklerin sayısını doğal şekilde kontrol altında tutmak bakımından çok önemlidir. Bu sineklerden çoğu konak seçmek bakımından fazla titiz değildir. Yumurtalarını ya da kurtlarını değişik takımlardan birçok böceğin larvalarının içine bırakırlar. Diğer taraftan bazıları sadece birkaç konağı tercih ediyor gibidir. Örneğin Safran türünden olan cinsler sadece bostan sineğinin ‘deri ceketli’ kurtlarıyla ilgilenirler.

BİR KAÇ YÖNTEM VE TEK SONUÇ

Larva yiyen sineklerin dişileri yumurtalarını dört ayrı yöntemle bırakırlar. Bazı cinslerde dişi yumurtalarım bir tırtılın ya da bitkiyle beslenen başka bir böceğin normal besiniyle birlikte kazara yutabileceği yerlere döker, yumurtaların zarar görmeden yutulması için fazla sayıda ve çok küçük olmaları gerekir. Bir dişi 6.000’e kadar yumurta bırakabilir. Bunlar konağın barsağın da çatlar. Diğer türlerde yumurtalar, konağın gitmesi ihtimali olan yerlere dökülür. Bunlar çabucak çatlar ve dışarı faal larvalar çıkar. Bu kurtlar yanlarına gelen herhangi uygun bir böceğin derisini delerek içine girerler. Bu küçücük larvalar bir konak bulmayı beklerken kuruma tehlikesiyle karşılaşmazlar. Çünkü vücutları sert levhalarla kaplıdır. Üçüncü yöntemde ise dişi yumurtalarını konağın derisinin üzerine döker ya da kıllarına yapıştırır. Larvalar yumurtadan çıkınca konağın derisini delerek içine süzülürler. Dördüncü yöntemde dişi sinek konağın derisini deler ve içeri bir yumurta bırakır. Bu yumurta dişi daha bunu yumurtlarken çatlar. Böylece larva konağın dokularının arasına kolaylıkla girmiş olur. Bu son yöntem tırtılın yumurtalarım konağın vücuduna sokmak için uyguladığı yola çok benzer. Tırtıl bu işi ovipozitörünün yardımıyla başarır. Üçüncü ve dördüncü yöntemleri uygulayan sineklerin yumurtaları nispeten daha iridir, sayıları 200’ü bulabilir. Bazı cinslerde ise her konağın içinde bir tek larva gelişir.

Sineğin larvası konağın içinde nasıl solunum yapacağı problemiyle karşılaşır. Larva çok küçükken derisi yoluyla konağın kanından oksijen alabilir. Ama daha sonra kurbanının derisine bir delik açmak ya da onun ana trakesini veya ana iç solunum borularını delmek zorunda kalır. Böylece doğrudan doğruya hava alabilir. Ondan sonra asalak arka ucunu böylece oluşturduğu solunum deliğine yapıştırır.

ASALAK ASALAĞI YER

Larva yiyen sineğin düşmanları arasında diğer asalak böcekler vardır. Bir tırtıl yumurtalarını, içinde bir sinek larvasının bulunduğu bu konağa bırakabilir. Genellikle tırtıl kurdu hem sineğin larvasını yer, hem de çift asalağın sarmış olduğu konağın hayati organlarını. Bazı küçük asalak yaban arıları da ancak bir tırtılın içindeki bir sinek larvasının gövdesinde gelişebilirler.

BİOLOJİK KONTROL

Larva yiyen sinek ve küçük asalak yaban arısıyla tırtıl, fazla kullanılan böcek öldürme ilaçlarının yerini almaya layık olduğu sık sık söylenilen biolojik kontrol yönteminin canlı araçlarıdır. Bunlardan bazıları zararlı böceklerin, özellikle dünyanın yerlisi olmadıkları bölgelerine yayılan türlerin sayılarının kontrol altında tutulması için yapay olarak yetiştirilmişlerdir. İki Avrupa türü olan kalkanlı larva sineği ve kurtçul Kuzey Amerika’ya ağaç güvesinin ve kahverengi kuyruklu türün sayılarının kontrol altına alınmasına yardım etmek için getirtilmiştir. Bu iki güve de Amerika’ ya Avrupa’dan kazara götürülmüşlerdir ve ağaçlara çok zarar vermektedirler.

 

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir