Home / Bilgiler / Su Kın kanatlısı
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Su Kın kanatlısı

Sponsorlu Bağlantılar

Eğer çürüyen bitkilerle beslenen su kın kanatlısı gibi ‘çöpçüler’ olmasaydı, tatlı sular kısa bir süre sonra kirlenirdi. Bütün dünyaya yayılmış olan bu familya 2.000 cinsi kapsar. En fazla tür tropiklerde görülür. Bu böcek ‘su kın kanatlısı’ya da ‘su çöpçü kın kanatlısı’diye tanınır. Böylece bunun diğer bir familyayla, yani ‘dalgıç böcek ‘le karıştırılması da önlenmiş olur. Aslında bu ad pek uygun da sayılmaz. Çünkü cinslerin hepsi de suda yaşamaz. Bazıları nemli yerlerde çürümüş bitkilerin arasına, bazıları da gübre yığınlarının içine yerleşir.

Su kın kanatlılarının çoğu dalgıç böceğe pek benzer. Çünkü iki böcek de oval biçimlidir ve koyu kahverengi ya da siyah olur. Ama su kın kanatlısı diğeri kadar yassı değildir, daha iridir. Yaşamı ve özellikle yüzmesi ve soluması, dalgıçtan farklıdır. En iyi bilinen ve iri tür gümüş su kın kanatlısıdır. Böceğin boyu hemen hemen 5 santimdir. Üst kısmı siyah ve düzgündür. Suyun içinde alt kısmı parlak, gümüşümsü durur. Bunun sebebi bu kısmı kaplayan ve ince bir hava tabakasını hapseden çok kısa tüylerdir. Böceğin genellikle başının altında saklı olan duyargaları kısa ve küttür. Hayvan solunum için bunlardan yararlanır. Çenelerinde iyice uzamış duyu ayakları bulunur. Bunlar da ikinci bir çift duyargaya benzerler. Birçok cinste bu ayaklar gerçekten duyarga gibi görev yaparlar.

HANTAL YÜZÜCÜ

Su kın kanatlısı derin olmayan, yosunlu göl diklerde, bataklıklardaki birikintilerde yaşar. Bazıları çoğunlukla ıslak toprağı tercih eder. Bir iki cinsi ise bol yosun olan acı sularda ya da çaylarda bulunur. Su kın kanatlısı hantalca yüzer. Ayaklarını sırayla vurur. Bu iri dalgıç böceği gibi suyla daha fazla uyum sağlamış kın kanatlıların kürek çekmeye benzeyen ustaca hareketlerinden çok farklıdır. Kın kanatlının birinci çift bacağı yüzmeye uygun değildir. Böcek önce bir yandaki orta ve arka bacağını kullanır, sonra da diğer taraftakını Bunlar yassılmıştır ve saçaklıdır.

Gümüş su kın kanatlısı göle daldığı zaman vücudunun altında bir hava tabakası taşır. Bu tabaka gümüş gibi parlar. Ayrıca gövdesiyle kanat kabukları arasında da bir hava kabarcığı bulunur. Kın kanatlı hava deposunu acayip bir şekilde doldurur. Başı yukarıda suyun yüzüne çıkar. Oysa dalgıç böcek önce kuyruk kısmını dışarı çıkarır. Kın kanatlı bir yana dönerek duyargalarından birini dışarı uzatır. Bu bir huni oluşturur ve böylece böceğin taşıdığı iki deponun dış havayla devamlı teması sağlanır. Bu cins familyanın diğer üyeleri gibi, geceleri uçar ve ışıklara gelir.

Ergin kın kanatlı, yosunlar da dahil olmak üzere su bitkileriyle ya da çürümüş maddelerle beslenir. Çok ender olarak canlı bir hayvanı yakalar. Ama larvası daha yırtıcıdır. Kın kanatlı gübre yığınında yaşıyorsa, larvası kurda benzer. Yığının içindeki sinek kurtlarıyla beslenir. Uzak doğunun bazı bölgelerinde su kın kanatlısından, diğer böceklerin şeker kamışı ve muz saplarına zarar ve-, ren larvalarıyla savaşmak için yararlanırlar.

ETÇİL LARVA

Dişi gümüş su kın kanatlısı ipekten büyük bir koza örerek bunu yüzen bir bitkinin bir yaprağının altına tutturur. Kozadan uzanan dikey bir ‘baca’ suyun dışına çıkar ve havanın içerideki 50-100 yumurtaya erişmesini sağlar. Bazen kozalar bir bitkiye bağlanmaz küçük, kahverengi balonlar gibi suyun üstünde yüzerler. Bacakları bir teknenin direğine benzer. Birkaç cins de dişi kozayı arka bacaklarının arasına sıkıştırarak böyle dolaşır. Yumurtalar çatladığı zaman larvalar biraz hava yutar, soma da kozayı delerek çıkarlar. Havayı yutmalarının nedeni herhalde vücutlarını batmayacak hale sokmak ve solunum yapmak için yüzeye çıkabilmekten. Larvalar erginlerin aksine, etçildir, daha çok su salyangozlarıyla beslenirler. Çeneleri asimetriktir. Yani bir salyangozu yakalayıp, kabuğunu kesecek biçimdedir. İyice gelişmiş larvalar tetarları da avlar. Yumuşak vücutlu kurbanlarını normal şekilde yerler. Dalgıç böcek larvalarında olduğu gibi bunlar dış sindirimle eritilmez. Larva iyice büyüdüğü zaman uzunluğu hemen hemen 7,5 santimi bulur. O zaman toprak bir odacıkta pupa evresine girmek için sudan çıkar.

AKVARYUMLARIN SEVİLEN ÜYESİ

Gümüş su kın kanatlısı gibi iri, güzel ve iyi davranan bir böceğin akvaryumları olan meraklı Gümüş su kın kanatlısı. Böceğe bu adın verilmesinin sebebi gövdesinin altında parlak bir hava tabakasının bulunmasıdır. larca sevilmesi şaşılacak bir şey değildir. Bu böcek ender bulunur. Bir zamanlar kın kanatlının akvaryumlara konulmak için haddinden fazla toplanması böceğin soyunun devamım tehkileye düşüreceği de düşünülüyordu. Herhalde artık durum böyle değildir. Ama şimdi bu hayvan daha da büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Çünkü modern tarım çalışmaları dolayısıyla gölcükler doldurulmakta ve makinelerle hendekler kazılarak eskiden bataklık olan kesimler kurutulmaktadır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir