Home / Bilgiler / Gri Balina
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Gri Balina

Sponsorlu Bağlantılar

Kaliforniya gri balinasının bir zamanlar Atlas Okyanusu ‘nda da yaşadığı anlaşılmıştır. Çünkü Zuider Zee’de denizin doldurulan kesiminde bu hayvanın kalıntıları bulunmuştur. Şimdi, gri balina sadece Büyük Okyanusun kuzeyinde görülmekte, hayvana okyanusun her iki kıyısında da rastlanmaktadır.

Gri tür, bir bakıma olağanüstü bir balinadır. Çünkü hem çatal kuyruklu türüyle (Çatal kuyruklubalinagiller familyası) hem de gerçek balina cinsiyle (Gerçek balinagiller familyası) benzer tarafları vardır. Hayvanın boyu gerçek balinaların ki kadardır, 13.50 metreyi bulur. Ağırlığı 20 tondur. Kuyruğundaki yassı parçalar gerçek balinalarınkin den daha uzun, daha ince ama çatal kuyruklularınkinden daha küttür. Sırt yüzgecinin yerini, yassı parçaların hemen önünde, kuyruk boyunca dizilmiş olan 8-10 küçük yumru almıştır. Gri balinanın boynunda 2-3, ender olarak da 4 kısa oluk bulunur. Oysa çatal kuyrukluların karnında uzunlamasına 40-100 çizgi vardır. Gerçek balinalarda ise oluk hiç yoktur.

Gri balina, adından da anlaşılacağı gibi, koyu kurşunidir ama bazen siyahımsı da olabilir. Deniz hayvanlarında görüldüğü gibi, karnı sırtından daha açık renktir.

TEMBEL YÜZÜCÜLER

Gri balinalar pek ağır yüzer, genellikle saatte 2-3 mil giderler. Korktukları vakit bunu zaman zaman 6-7 mile çıkarırlar. Buna karşılık yüzgeçli balina saatte 20 mil hızla yüzer. Gri balinalar kıyıya çok yaklaştıkları için, ağırlıkları yüzünden avcılar karşısında pek savunmasız duruma düşerler. Baharın başlarında gri balinalar kuzey Amerika’nın batı kıyısından aşağıya göç eder. 1840’da 25.000 gri balina olduğu hesaplanmıştır. Bundan kısa bir süre sonra bu hayvanlar bütün kıyı boyunca yoğun bir şekilde avlanmaya başlandılar. 1875’te ise artık göç eden 50 gri balinayı bir arada görmek olağanüstü bir şey sayılıyordu; oysa daha önceleri binlercesini bir arada görmek mümkündü. Gri balinalar Okyanusun kuzeyindeyken Eskimolar tarafından avlanıyorlardı. Kraliçe Charlotte adaları etrafında ve Vancouver körfezinde ise kayıklara doluşmuş Kızılderililer hayvanlara saldırdı. Daha güneyde ise Amerikalı balinacılar yelkenli gemilerle hayvanların peşine düşüyordu.

KÖPEK BESİNİ Mİ, TURİST ÇEKME ARACI MI?

1936’da bütün dünyada ancak 100-200 kadar gri balina kaldığı düşünülüyordu. Sonra Amerika, Japon ve Rus hükümetleri, gri balinanın geleceği konusunda bir anlaşmaya vardılar. Bu hayvanın korunma altına alınmış bir tür olduğunu ilan ettiler. Bu sayede, gri balina nispeten hızlı bir şekilde üredi ve sayısı yavaş yavaş arttı. Şimdi dünyada 5-10 bin gri balina olduğu sanılıyor. Ama hayvanın geleceği yine de şüpheli. Son zamanlarda Meksika’nın kendi karasularına göç eden hayvanları avlayıp köpek besini olarak kullanmayı planladığı bildirildi. Bu, kısa görüşlü bir plan. Çünkü turizm yoluyla daha fazla bir gelir sağlanabilir. Zira her yıl binlerce turist Erri balinaların doğurmak için Bering denizinden Kaliforniya ve Meksika’nın korunmalı, sığ sularına inicini seyretmek amacıyla batı kıyısına doluşur.

BESİNİ SÜZÜYOR

Gri balina da, daha ender bulunan mavi tür gibi, besinin ağzındaki balina’ levhalarının yardımıyla toplar. Denizde yüzen çeşitli yumuşakçalar ve kabuklu hayvanlar böylece yenir.

ÜREMEK İÇİN GÜNEYE İNİYOR

Gri balinanın göç etmesi, bu hayvanın davranışlarının daha iyi bilinen yanlarından biridir. Balina yaz aylarını iyice kuzeyde geçirir. Genellikle Bering denizinde. Hayvan burada erkek dişi karışık sürülerin içinde yaşar. Yaz sona ererken gri balina ağır ağır güneye doğru yüzer ve kıyıya yaklaşır, özellikle Kaliforniya’ya yaklaştıkları zaman hayvanların sahilden ancak bir buçuk kilometre kadar açıkta yüzdükleri görülür. Burada sürülerde ki erkeklerle dişiler ayrılırlar. Dişiler bir araya toplanır; başlarında daha yaşlı bir dişiyle kıyıya iyice yaklaşarak koylara ve denizin oluşturduğu küçük göllere girerler. Burada hava koşullarından korunarak yavrularlar. Dişiler genellikle ocağın sonuna doğru doğurur. Yavrular dünyaya geldiği zaman boyları 4.50 metre, ağırlıkları da 700 kiloya yakındır. Dişi, genellikle bir yavru doğurur, ama ikiz dünyaya getirdiği de kaydedilmiştir. Yavrular 9-10 ay emzirilir. Bahar yaklaşırken ters yöne göç başlar. Daha serin sularda bekleyen erkekler yeni doğmuş yavrulara dişilere katılırlar. Sürüler yiyeceğin daha bol olduğu soğuk sularda beslenmek için tekrar kuzeye dönerler.

ŞÖVALYE RUHLU ERKEKLER

Gri balinanın tek taraflı bir sadakat gösterdiği bazen fark edilmiştir. Bir dişi yaralandığı ya da başı derde girdiği zaman, bir ya da daha fazla erkek balina ona yardıma gider. Dişiyi solunum yapabilmesi için suyun yüzünde tutar ya da onu katil balinaların saldırılarından korumaya çalışırlar. Ama bir erkeğin başına aynı tür bir dert geldiği zaman dişilerin olay yerinden yüzerek uzaklaştığı görülür!

Gri balinanın en büyük düşmanı insanlardan sonra katil balinalardır. Gri türün oluşturduğu bir gruba kalabalık bir katil balina sürüsü saldırdığı zaman hayvanların bu hücum karşısında dehşete düştükleri, korkudan felce uğramış bir halde, karınları yukarıda suyun yüzünde yattıkları ve böylece daha da savunmasız bir duruma düştükleri söylenir. Gri balinanın üreme mevsiminde kıyıya iyice yaklaşması belki de onu daha derin suları seven katil türün saldırısından oldukça korur. Bazen bu hayvanlar kıyıya öyle yaklaşırlar ki, hemen hemen karaya otururlar. Bir keresinde bir gri balinanın kıyıya çarpan dalgaların arasında bir fok gibi oynadığı görülmüştür. Ayrıca bu hayvanlar sular çekilirken kumların üzerinde kalırlar ama sular yükselirken tekrar yüzerek uzaklaştıkları için bunun onlara bir zararı dokunmaz. Bu, çok olağanüstü bir durumdur. Çünkü diğer balina türlerinin hemen hepsi için karaya vurmak ölüm demektir.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Kabuklu Deniz Ürünlerinin Enfeksiyonları

Deniz mahsullerinin bulaşıcı olmasını açıklayan değişik faktörler vardır. Kabuklu deniz ürünleri, deniz altındaki doğal barınaklarda …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir