Home / Sağlık / Yüzme Yasakları nelerdir?
SPONSORLU BAĞLANTILAR

Yüzme Yasakları nelerdir?

Sponsorlu Bağlantılar

Geleneksel olarak, yıkanma fizyolojik gözlemlere ve basit ihtiyat tedbirlerine bile dayandırılmayacak yasaklarla sınırlandırılmıştır. Kuşaktan kuşağa yobazca. geçen bir takım ön yargılar söz konusudur.

Banyo saati

Birçok kişi yemekten sonra iki veya üç saat beklenmeden yıkanılmayacağım söyler. Bu kural çok özel durumlarda meydana gelmiş bir takım kazaların sonucunda tüme genellenmiştir. Çok alkol alınan bir yemekten sonra tabi” ki suya girilmemelidir. Ancak 20° veya bunun üstünde bir sıcaklıktaki suya, hafif bir yemek sonrasında girmeyi engelleyebilecek herhangi bir neden yoktur. Eskiden, diabetli kişilerin vücut şekerlerini kötü kullandıkları için glikoz kaybına neden olan spor ve hareket yapmalarının kötü kazalarla sonuçlanabilecekleri söylenirdi.

Tenisçi Talbert örneği ve geçmiş çalışmalar bunun tam tersini göstermiştir. Efor sarfetmek ve spor yapmak glikozun kullanımım daha iyi yönde etkilemekte ve diabetin tedavisine yardımcı olabilmektedir.

Regl (adet) devresinde

Regl esnasında suya girmenin yasaklanması için bir neden yoktur. Menstruas-yon sırasında rekor kırmış şampiyonlar bile vardır. Bu. sadece, bütün kadınların çözümlemesini bildiği bir temizlik sorunudur.

Bazı hastalıklarda

• Sinir ve zihin hastalıklarında sistematik bir yasaklama söz konusu değildir. Devinimsel faaliyetleri açısından bir engel yoksa, zihinsel açıdan özürlü olan kişiler de yüzmeden faydalanabilirler.

• Psikotik ve nevrotikler hafif dereceli  daha büyük bir güçlük çekerler. Çünkü onların öğrenme hızı çok ağırdır. Ayrıca hem kişisel yardıma hem de bir takım malzemelere ihtiyaç duymaktadırlar.

• Teşhisi konmuş ve uygun bir tedaviye geçilmiş saralının yüzmesinin kısıtlanması için bir neden yoktur. Ancak, yüzme esnasında sıkı bir denetime tabi tutulmalıdır. Yüzme, devinimsel açıdan özürlüler için çok iyi bir eğitim olmaktadır. Belden aşağısı felç olan kişilere suyun hayret verici bir çeviklik kazandırdığı görülmüştür. Diğer yandan bu kişiler için yüzme, yeri. doldurulamayacak derecede önemli bir kas faaliyetinin yeniden öğrenilmesi

metodudur.

Bu hastalarda ısı düzenlenmesi, termo-regülasyon ile ilgili zorluklarla karşılaşıldığı için 28° civarındaki bir suya girilmelidir.

• Geleneksel olarak, astımlı  hastanın yüzmesi sakıncalı görülmüştür. Ancak, bu, genç astımlının hastalığını daha da derinleştirebilir. Çünkü yüzme solunum kapasitesini ve ritmini düzenleştiren mükemmel bir solunum sporudur, iyi tedavi edilmiş bir tüberkülozlunun da yüzmemesi için hiç bir engel yoktur..

• Hipertansiyonlu, koroner damarları hasta, doğuştan veya desameli kalp hastaları özel incelemelerden geçmelidirler. Lezyonun derecesine ve gücüne göre davranılmalıdır. Bu durumlarda

bir efor elektrokardiyogramı öneri -Ar, ak idman yapmış bir kişinin elektr: kardiyogramı, idman yap’mamış bir kişininkine göre, anormal bir karakte’ taşır. Ancak bu karışıklık, yapılan idmanı yansıtır.

Sonuçta

Yıkanmaya getirilen kısıtlamaların büyük bir çoğunluğu aşırıya kaçmıştır. Bu yasaklar kısıtlamalar yabancı bir ortam olan suyu yeterince tanımamamız ve ondan  kaynaklanmaktadır. Yasaklar kaldırılırken gerçek ve şekilsel olacak bir takım bulunduğu unutulmamalıdır. Bunlar bazı kalp hastalıkları. veya kulak hastalıklarıdır. Kişi, kendi özel durumuna göre karar alma durumundadır.

SPONSORLU BAĞLANTILAR

About volkan

Check Also

Hayati Tehlikeler

Hayati Tehlikeler

Tehlikeli Yaralar Akılda tutulması gerekenler • Tetanos aşısı olmamış veya gününü geçirmiş kimselerde görülen her …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir