Home / Bilgiler / Sürüngenler

Sürüngenler

Doğurgan Kertenkele

Doğurgan ya da adi kertenkelenin tipik bir kertenkele olduğu söylenebilir. Vücudu ince, bacakları iyi gelişmiştir. Kuyruğu uca doğru incelir. Dili yassıdır ve çatalı derin değildir. Dış kulak açıklıkları vardır. Alt çenesinin iki yarısı birbirine sağlam bir şekilde bağlanmıştır. Dişleri küçük ve koni biçimidir. Kertenkele bununla sert besinleri yiyemez. Boyu ortalama …

Read More »

Teyu

  Bu familyanın kapsadığı türlerden pek azının günlük ismi vardır. Bu yüzden teyular dan söz edilirken daha çok bilimsel isimleri kullanılır. Teyugiller, Amerikan kertenkelelerinin oluşturduğu bir familyadır. Familyadaki yaklaşık 200 tür özellikle pullarının biçimleri bakımından birbirinden çok farklıdır. Ama içlerinde acayip görünüşlü cinsler yoktur. Hayat tarzları da yine farklılık gösterir. …

Read More »

Kör Yılan Kertenkelesi

Yılana benzediği için bu adla anılan kertenkeleye kör-yılansı kertenkele, kör solucan, tembel solucan ve ölü engerek de denir. Bacakları olmayan bu kertenkelenin iç yapısına bakıldığı zaman omuz ve kalça kuşaklarının izlerine rastlanır. Bu durum, kertenkelenin atalarının dört ayak üzerinde dolaştıklarını göstermektedir. Bir kör-yılan kertenkelesinin göz kapakları diğer türlerin kine benzer. …

Read More »

Skinkler

Skinkler de, başka kertenkele familyaların da görülen yakalar ya da diğer süsler yoktur. Hepsinin biçimleri olağan kertenkele şeklindedir. Kuyrukları oldukça kalındır. Çoğunun bacakları kısalmış ya da kaybolmuştur. Bu hal, skinklerin özelliği olan ve toprak altında sürdürülen hayata uyum için oluşan bir gelişmedir. Bu sürüngenlerin çoğu toprak altında yaşar. Skinkler çoğu …

Read More »

Komodo Ejderhası

Komodo Ejderhası

Daha sonra inceleyeceğimiz varan kertenkelelerin den olan Komodo ejderhasının üstünde durmaya değer. Komodo ejderhası, sadece yaşayan sürüngenlerin en büyüğü değil, aynı zamanda, soyu tükenmiş deniz mozazorlarının dışında, gelmiş geçmiş en iri sürüngendir. Mozazorların boyu 15 metreyi buluyordu, erkek komodonun boyu ise 3 metreyi bulabilir, ağırlığı yaklaşık 136 kilodur. Komodo ejderhasının …

Read More »

İguanalar

İguanagiller familyasında anol, basilisk, boynuzlu kertenkele ve daha birçok sürüngen bulunur. Bunlardan bazılarına günlük konuşmalarda da ‘İguana’denilir. Deniz iguanasını ayrı bir bölümde inceleyeceğiz. Burada bahsedeceklerimiz, yeşil iguana, yer iguanası, kara iguanası ve çöl iguanası ya da sorguçtu kertenkeledir. Yer iguanası, familyanın en ilkel üyelerinden biridir. Başında horoz ibiğinde ki dişlere …

Read More »

Su Taşıyan Kurbağalar

Herhangi bir su ya da kara kurbağası, hafifçe sıkıldığı zaman, mesanesinden bir sıvı bırakır. Bu sıvının önemli bir kısmı sudur. Çöllerde yaşayan kara ve su kurbağaları, idrar keselerin de daha fazla su taşırlar. Bu yüzden onlara ‘su taşıyan’ya da ‘su tutan kurbağalar’adı verilir. İçlerinden bir türü, özellikle bu ada uygun …

Read More »

Sarımsak Kurbağası

Yeşil Su Kurbağasının Yaşam Hikayesi

Sarımsak kurbağaları na ‘Mahmuzlu kurbağa’ adı da verilir. Bunun nedeni, hayvanın arka ayaklarının yanlarından küreğe benzer, boynuzumsu uzantıların çıkmış olmasıdır. Kurbağa, bunlarla, toprakta tünel kazar. Sarımsak kurbağası türü Avrupa, Kuzey Afrika, güney Asya ve Kuzey Amerika’da yaygın haldedir. Çoğunlukla 1 7.50-20.00 santim boyundadır. Sarımsak, bir kara kurbağası dır ama, yumuşak …

Read More »

Saz Kurbağası

Saz Kurbağası

Saz ya da ayak otu kurbağasının 20 bin den fazla türü vardır. Bunların hepsi de Afrika ‘ da yaşar. Çoğunun renkleri ve üzerlerin de ki şekiller pek güzeldir. Bu hayvanlar, ısı yüzünden ya da çevreye uyabilmek için renk değiştirirler. Ufaktırlar. Boyları yaklaşık 2.50 santimdir. Angolo ‘dan Tanzanya’ya kadar olan bölgede …

Read More »

Afrika Su Kurbağası

Afrika Su Kurbağası

Afrika su kurbağasına ‘Yağmur kurbağası’ adı da verilir. Nedeni, yağmur başlarken bu kurbağaların kalabalık sürüler halinde ortaya çıkmalarıdır. Hayvan, Mikrohilid yani dar-ağızlı kurbağagiller familyasının en acayip üyelerinden biridir. Yuvalak, mesaneye benzeyen bir vücudu vardır. Ürktüğü zaman şişinir. Kafası çok kısadır. Kafa ve gövdesi 3.75 santim tutar. Erkek, dişiden biraz daha …

Read More »