Home / Böcekler

Böcekler

Kurt Örümceği

Kurt örümceği ismini taşıdığı etobur hayvan gibi avını kovalar, diğer birçok tür gibi ipekten ağ örmez. Ama birkaç cins yuvasını ipekle astarlar; ya da ipekten bir borucuk örerek, buradan avının üzerine atılır. Kurt örümceğinin boyu küçükle orta arası değişir. En iri cinsin gövdesinin boyu 2,5 santimden kısadır, bacakları da 2,5 …

Read More »

Su Örümceği

Birçok örümcek geçici olarak suyun içinde yaşar. Hatta bazısı isteyerek suya girer. Ama sadece bir cinsin hayatı, hemen hemen devamlı olarak suyun içinde geçer; örümcek bunu bir ‘dalgıç hücresi’ (Çan) oluşturarak başarır. Su örümceğinin görünüşü hiç de olağanüstü sayılmaz; küçük gövdeli ve uzun bacaklıdır. Gövdesinin ön kısmı açık kahverengidir,üzerinde koyu …

Read More »

Toprak Örümceği

Toprak örümceği, bazen yanlışlıkla ‘tarantulalar’denen, kuş yiyen türlerin bir akrabasıdır. Bunlar kuş yiyen örümcekler gibi avcı değildir; aksine ilginç bir özellik geliştirmiş, güvenli bir yuva yapma işini ince bir sanat haline sokmuştur. Hayvan bu konuda ağ örme ve yapı oluşturma niteliklerinden yararlanır.Toprak örümceğinin gövdesi 2,5 santim ya da biraz daha …

Read More »

Böğ

Böğler (Solifugae), örümceklerin akrabasıdır. Hayvanlar arasında boylarına göre çeneleri en güçlü olanlar da herhalde yine böğlerdir. Hayvan bilim uzmanları bütün bu gruptan ‘Böğler diye söz ederler. Belki de bunun nedeni bu hayvanların yalancı örümcekler, güneş örümcekleri, rüzgar akrepleri ve deve örümcekleri gibi türlü adları olmasıdır. Bazı uzmanlar ise bu hayvanları …

Read More »

Tarantula

Çok kimse ‘tarantula’nın bir örümcek olduğunu bilirse de ancak birkaç kişi hayvanın kesin tipini söylemeyi başarır.Bu ad büyük bir kargaşalığa neden olmuştur. Başlangıçta ‘tarantula adıyla güney İtalya’da yaşayan Kurt örümcekleri familyasından küçük bir cins kastediliyordu. Bu ad Taranto şehrinin isminden gelmeydi. Orada yaygın olan efsaneye göre tarantulanın ısırması insanı öldürüyordu. …

Read More »

Akrep

Akrep, iğnesi yüzünden kötü bir ün kazanmıştır. Bazı cinslerde akrebin zehiri insanı öldürebilir. Akrebin boyu 6 milim den 20 santime kadar değişir. 20 santim boyundaki yol akrebi Afrika ‘da bulunur. Akrebin vücudu parçalara ayrılmıştır. Bir çift güçlü çenesi ya da bir ıstakozun kine benzeyen keskin kıskaçları vardır. Göğüste (toraks) dört …

Read More »

Duyu Ayaklı

Duyu ayaklılar, şimdi örümceğimsiler sınıfında üç ayrı takıma girdiği kabul edilen hayvanlardır. Bu gruplardan ikisi de ayrı ayrı nedenlerle ‘kamçılı akrepler’ (kuyruklu akrepler) diye bilinir. Kuyruk arkalılar grubunda kamçı karnın ucundan uzanır. İnce, uzun, cisimlere sarılabilen bir kuyruktur. Diğer küt-arkalılar grubunda ise iki kamçı’vardır. Bunlar, bir çift uzun, esnek bacak …

Read More »

Haçlı Bahçe Örümceği

Haçlı bahçe örümcekleri adı yuvarlak bir ağ ören türlere verilir. Bunlar Bahçe örümcekleri familyasındandır (Araneidei). Ağları bazen araba tekerleği ya da geometrik diye de tanınır. Vücutları bacaklarına oranla iri olan bu örümcekler av yakalamak için tamamiyle ağlarına güvenirler. Eski Dünya’da en çok bulunan ve yakından incelenmiş olan tür Avrupa haçlı …

Read More »

Sakırga

Sakırgalar örümcek ve akrebin pek küçük akrabası, keneler takımının da ufak bir üyesidir. Bu takımın en büyük üyesi kan emen kenedir. Kene daha sonra incelenecektir. Sakırganın vücudu genellikle yarım milimetre boyundadır ve yuvarlağımsıdır. örümceklerin aksine vücudun iki parçası birbirinden belirli bir şekilde ayrılmaz, örümceklerde olduğu gibi sakırga da da çok …

Read More »

Falanjit

Falanji den çok zaman ot ya da hasat örümceği diye söz edilir. Ama aslında bu hayvan bir örümcek değildir. Örümceğimsiler sınıfından ayrı bir takım olan Falanjidler’dendir. Falanjid, önemli birkaç özellik bakımından örümceklerden farklıdır. Sadece iki gözü vardır. Bunlar göğüsteki ufak kulelerde ‘arka arkaya’dır. Oysa örümceğin sekiz kadar gözü olabilir. Bunlar …

Read More »