Home / Kertenkeleler

Kertenkeleler

Gece Kertenkelesi

Gece kertenkeleleri, gekolara çok benzer. Bu sürüngenlerde de saydam puldan oluşan ve gözleri örten gözlük vardır. Gece kertenkeleleri sadece Amerika ‘da bulunan bir familyadır. Sarı gece kertenkelesi türü Amerika Birleşik Devletleri ’nde yaşar. Bazı kesimlerde birkaç cins çok yaygındır. Çöl gece kertenkelesi Kaliforniya, Nevada, Utah, Arizona’da görülür. Sürüngen Yukka ve …

Read More »

Bacaksız Kertenkele

Bacaksız Kertenkele Kör yılanla akraba olan bir familyada bacaksız iki kertenkele türü vardır; bunların ikisi de Kaliforniya’da çık kısıtlı bir alan içinde yaşar. Bacaksız kertenkeleler toprağı kazmakta kör yılan denen kertenkele çeşidinden daha ustadır. Bu hayvanların boyu 25 santime kadar uzar. Bacakları yoktur, vücutları düzgün pullarla kaplıdır. Alt çene, kafanın …

Read More »

Çit Kertenkelesi Hakkında Bilgi

Çit Kertenkelesi Birleşik Devletler’de çok rastlanan çit kertenkelesinin başka adları da vardır: Hızlı kertenkele, çam kertenkelesi, doğu çit kertenkelesi ve âdi çit kertenkelesi. Çok defa çitlerin ve devrilmiş ağaçların üzerinde güneşlenirken görülen bu sürüngen daha çok çam ormanlarında yaşar. Ürktüğü zaman çok hızlı kaçmasıyla ün yapmıştır. Çit kertenkelesinin boyu en …

Read More »

Kulaksız Varan

Kulaksız varanlar etçil kertenkelelerdir.1961 yılına kadar, bu türden ancak 10’dan daha az örnek bulunmuş, hepsi de Saraıvak ‘ta ele geçirilmişti. Bulunan hayvanların azlığı zooloji (hayvan bilim) uzmanlarının büyük ilgisini çekmeye yeterliydi. Ama uzman olmayanlar için, hayvanın görünüşünde ilgiyi çekecek bir özellik yoktu. Bu kertenkele gerçek bir ‘varan’sayılmadı ve kendine özgü …

Read More »

Bukalemun Türü

Bukalemungiller birkaç olağanüstü özellik yüzünden ün kazanmış bir kertenkele familyasıdır. Bukalemunun gövdesi uzunluğuyla orantılı olarak yüksektir ve iki yanı yassıdır. Cinslerin çoğunda, kuyruk, cisimlere kolaylıkla sarılabilir. Bu hayvan çok defa kuyruğunu iyice kıvırarak sıkı bir kangal oluşturur. Ek bir tutma gücü gerektiği zaman da kuyruğunu bir dala sarar. Ayak parmakları …

Read More »

Sakallı Kertenkele Sakallı Ejder

Sakallı kertenkele, ‘sakallı ejder’ya da ‘Yahudi kertenkelesi’diye de tanınır. Sürüngenin vücudunun her tarafı, ufak dikenlerle kaplıdır. Bir çene kesesi, burnun etrafında bir tür zırh oluşturur. Bu bölüm şiştiği zaman sakala benzer bir hal alır. Erkek, dişiden daha iridir, boğazı da siyahtır. Sakal, erkeklerde dişilerden daha iyi gelişmiştir. Ayrıca içeri kesimlerde …

Read More »

Agma Kertenkelesi

50 kadar kertenkele türü Agamagiller familyasındandır ve iguanalarla akrabadır. Familyayı oluşturan 300 cinsin içinden Avustralya dikenli şeytanı ya da molok, yakalı kertenkele ve uçan ejderhalar vardır. En iyi bilinen tür 30 santim boyunda, adi Afrika agamasıdır. Erkek agamanm başı parlak tuğla rengidir. Yani Afrika toprağının rengi. Vücudu ve bacakları koyu …

Read More »