Home / Memeliler

Memeliler

Sincap

Sincapların bir bölümü ömürlerinin önemli bir kısmını ağaçlarda geçirir; bir bölümü ise ağaca daha az çıkar. Sincapgiller familyasından olan birçok ağaçcıl tür, Avrupa’da, Asya’nın hemen her tarafında; Amerika ‘da da Kanada ‘nın güney kesiminden Birleşik Devletlerin doğu bölümüne kadar olan bölgede bulunur. En iyi bilinen ve fazla yaygın olan iki …

Read More »

Cadı Maki

Ağırlığı 100 gram kadar olan küçük cadı maki bütün maymun türlerinin en ilginçlerinden biridir. Hayvanın kısa burnu, koskocaman gözleri vardır. Kıllı burnunun delikleri yanlara bakar. Kulakları iri, uzun kuyruğu hemen hemen çıplaktır. Tüyleri sık ve yapağı gibidir. Arka bacakları çok uzundur. Bunlarda bilek bölüm ya da tarsus’ uzamıştır (Hayvanın batı …

Read More »

Tembel Hayvan

Tembel hayvan, hemen hemen bütün hayatını, daldan baş aşağı sarkarak geçiren acayip bir yaratıktır. Karıncayiyen, armadillo ve tembel hayvanın oluşturduğu üç Güney Amerika grubu, Dişsizler takımındandır (Edentata). Tamamiyle dişsiz olanlar karıncayiyenler grubudur. Tembel hayvanın ağzında diş vardır. İki yanda dokuzar diş bulunur ve bunlar hayvanın ömrü boyunca da uzar. Tembel …

Read More »

Soreks

Soreks en kiıçuk memeli hayvandır; boyuna göre bu sınıfın belki de en saldırgan üyesidir. Atası dünyanın ilk gerçek memelisi olabilir. 170 tür soreks, Avustralya, Asya ve kuzey bölgeleri dışında bütün dünyaya yayılmıştır. Bu hayvanlar kırmızı dişli ve ‘beyaz dişli soreksler diye ikiye ayrılır. Kırmızı dişliler arasında Avrupa ve Asya’nın âdi …

Read More »

Kokarca

Kokarca, porsuk, sansar, vizon ve susamuru gibi Sansargiller familyasındandır. Sansargillerin bütün üyelerinin kuyruk sokumunda misk ya da koku salgı bezleri vardır. Ama bu salgı bezi sahipleri arasında en ünlüsü kokarcadır. Çünkü hayvan düşmanlarına mide bulandırıcı bir sıvı püskürtür. Kokarcanın postundaki çok belirgin siyahlı beyazlı şekiller hayvanın hemen fark edilmesini sağlar. …

Read More »

Koyun

Geviş getiren hayvanlar arasında keçiden sonra insanların yönetimi altına ilk giren, koyundur. Herhalde koyun 12.000 yıl öncesi gibi çok eski bir çağda, güneybatı Asya’da evcilleştirilmiştir. Evcil koyunun yabani atası konusunda pek az bilgi vardır. Ama evcilleştirilen ilk türün güney Asya’da yaşayan yabani Tanrı dağ koyunu olduğu düşünülmekle beraber başka varsayımlar …

Read More »

Deniz Aslanı

Sirklerde yaptığı oyunlarla tanınan deniz aslanı Kaliforniya türüdür. Beş cinsin en küçük olanı budur. Bütün türler tüylü foklara benzer. Hem deniz aslanı, hem de tüylü fok, kulaklı hayvanlardır. Küçük dış kulakları vardır. Her iki hayvan da yüzgeç gibi kullandıkları bacaklarının üzerinde zıplayarak ilerlemek için arkadakileri öne doğru çevirirler. Ama deniz …

Read More »

Şeytan Maymun

Şeytan, acayip saçlarıyla dikkati çeken bir Güney Amerika maymundur. Başındaki kıllar çok karmaşık bir şekilde olduğu gibi, kuyruğu iyice kalın ve çok tüylüdür. Vücudu da yine koyu renkli sık tüylerle kaplıdır. Bütün Yeni Dünya maymunları gibi burnu geniştir. Yana doğru bakan burun deliklerini geniş bir duvar birbirinden ayırır. Akrabalarının çoğu …

Read More »

Gergedan

Gergedan bugün soyu tükenmek üzere olan bir hayvandır. Bunun sebebi herkesin yanlışlıkta sandığı gibi hayvanın evrim bakımından başarısızlığı değil, insanlar tarafından öldürülmesidir. Gergedan, akrabası olan at ve tapir gibi her bacağının ağırlığını tek orta parmağa verir. Ama her ayağında yardımcı iki parmak vardır. Gergedan iri gövdesi, çıplak ya da seyrek …

Read More »

Ren Geyiği

Bazı bilim adamları kuzey Avrupa ren geyiğiyle Amerika (karibu) cinsinin bir tek türün değişik çeşitleri olduğunu düşünür. Avrupa ve Asya’nın kutup kesimlerinde yaşayan ren geyiği artık evcilleşmiştir, ya da hiç olmazsa yarı evcil sayılır. Ren geyiğinin boyu omuz hizasında 110 .santime yaklaşır, iyi gelişmiş bir erkeğin ağırlığı 100 kilo kadardır. …

Read More »