Home / Sağlık

Sağlık

Zona Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Zona Nedir? Belirtileri ve Tedavisi

Tanımı Hastalığın başlamasından 2-3 gün önce kırgınlık, baş ağrıları, çok büyük bir yorgunluk hissedilir. Ateş 38° yelyükse-lir. Göğüs zonasında ağrılar, kaburgalar arasında, görülür. Bu ağrılarla birlikte, deride aşırı duyarlılık ve yüzeysel yanmalar olur. Döküntü, ağrılı bölgede birkaç saat içinde görülür. Deri üstünde, elle silinebilen, kırmızı, yuvarlak ve belirgin lekeler oluşur. …

Read More »

Kusma Sebepleri Nelerdir?

Kusma Sebepleri Nelerdir?

Bebeklerdeki kusmalar, ya geviş getirme şbklinde, ya da yenilen şeylerin kusma olmaksızın ağıza gelmesiyle olur. Kusmalar: rahatsızlık, sıkıntı ve bulantı ile görülen aktif hallerdir Yemeklerin ağıza gelmesi: Bebeğin yemek yedikten sonra süt emdikten sonra yediği şeylerin çok az bir miktarının tekrar ağızdan gelmesidir. Ani pozisyon değişmelerinin kolaylaştırdığı bu durumlar, bebeğin …

Read More »

Kurtlar : Tenya

Kurtlar : Tenya

Tenya dendiği zaman, genellikle söz-konusu olan sığır tenyası ya da domuz tenyasıdır. Yassı vücutlu, erselik olan bu kurtlar tutunma organları taşırlar (vantuz veya çengel) ve vücutları halkalara bölünmüştür. Sığır tenyası Fransa’da en sık rastlananıdır. Yetişkin olanları 4 ila 5 m. uzunluğundadır. Başları armut şeklinde olup 1 ila 2 mm. çapındadır. …

Read More »

Hayati Tehlikeler

Hayati Tehlikeler

Tehlikeli Yaralar Akılda tutulması gerekenler • Tetanos aşısı olmamış veya gününü geçirmiş kimselerde görülen her türlü yaralar; • Aşı olmuş kimselerde, yaranın tehlikeli olduğu durumlar: – Yayılmış olup yeni bir aşıyı gerektiriyorsa, – Derin olup yüzeysel dezenfeksiyon yeterli değilse; – Çok kirlenmişse; – Yarada çatlak, kanama veya özel bir yerde …

Read More »

Göğüs Tümörleri Sebebi ve Tanısı

Göğüs Tümörleri Sebebi ve Tanısı

Göğüs Tümörleri Kadınlarda 30 – 60 yaşları arasında görülen göğüs kanseri, rahim kanserinden sonra en yaygın olan kanser türüdür. Az veya hiç çocuğu olmayanlarda daha sık görülür. Göğüs kanserine karşı savaş kampanyası öylesine iyi yürütülmüştür i. memelerinde tümör çıkması olasılığı karşısında dehşete düşen birçok kadın her gün göğüslerini ağrıyana kadar …

Read More »

Vücutta Titremeler

Vücutta Titremeler

  Ateş gibi, titreme de kendi başına bir hastalık değil, doktorun kaynağını bulması gerektiği bir hastalık belirtisidir. Geçici titreme: Aşırı kahve alındıktan sonra görülebilir. Çok belirsiz olan bu titreme çevre tarafından farkedilmez, sadece hasta tarafından hissedilir. Şiddetli bir heyecandan sonra gelen titreme: Bu titreme halsizlik, bacak titremesi ve kalp atışlarının …

Read More »

Uyuşturucu Alışkanlığı Tedavisi

Uyuşturucu Alışkanlığı Tedavisi

Uyuşturucu madde tutkunluğu son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bütün sosyal ortamları kapsayan bu endişe verici durum hepimizi ilgilendirmektedir. Her ülkede alkol serbesttir, fakat bir takım ilaçlar belli bir sıralama ile sınırlandırılarak kontrol edilmektedir. O halde, nizamnamelerde yasal ve yasal olmayan uyuşturucular yer almaktadır. Doktorlar yalnız kişide alışkanlık ve bağımlılık yapan …

Read More »

Tortikoli

Tortikoli

  Tortikoli kelimesi latince bükük boyun anlamına gelen “tortum kolum” dan gelmektedir. Boynun bir miktar tutularak başın duruşunun bozulması birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Fakat genel olarak tortikoli derken sözü geçen adale tortikolisidir. Devamlı olan bu tortikoli boynun her iki tarafından mastoid apofizden sterumunun üst ucuna kadar uzanan sternokleido-mas-toidien denen uzun adalenin …

Read More »

Tetanos Tanısı

Tetanos Tanısı

Nedenleri Tetanosun sorumlusu olan “nicolaier” basili, zayıf, ince ve yuvarlak uçlu olup, bir ucunda taşıdığı sporla, çengelli iğneye benzer. Bu basilin salgıladığı kuvvetli zehir, hızla yayılır ve çevresindeki sinirlerin eksenini tahrip ederek bu sinirlerin üzerine yerleşir. Basiller ve bu basillerin sporları toprakta yaşadıkları için, toprak yoluyla iltihaplanan bütün yaralar, tetanosa …

Read More »

Tenisçi Bileği Hastalığı

Tenisçi Bileği Hastalığı

  Ortopedistlerce çok kullanılan ‘tennis elbovv’ terimi kelime anlamıyla alınmamalıdır. Çünkü ifade ettiği rahatsızlık atletlerde hiç spor yapmayanlardan daha ender görülür. Gerçekte durum bir epikondilit, yani epikondilin iltihaplanmasıdır. Epikondil kol kemiğinin dış kenarının alt ucundaki çıkıntıya denir. Ev kadınlarıyla, elle çalışan kimselerde sık görülür: kunduracılar, dülgerler, vs., tenis oyuncularında bile …

Read More »