Son yazılanlar

Vücutta Titremeler

Vücutta Titremeler

  Ateş gibi, titreme de kendi başına bir hastalık değil, doktorun kaynağını bulması gerektiği bir hastalık belirtisidir. Geçici titreme: Aşırı kahve alındıktan sonra görülebilir. Çok belirsiz olan bu titreme çevre tarafından farkedilmez, sadece hasta tarafından hissedilir. Şiddetli bir heyecandan sonra gelen titreme: Bu titreme halsizlik, bacak titremesi ve kalp atışlarının …

Read More »

Uyuşturucu Alışkanlığı Tedavisi

Uyuşturucu Alışkanlığı Tedavisi

Uyuşturucu madde tutkunluğu son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Bütün sosyal ortamları kapsayan bu endişe verici durum hepimizi ilgilendirmektedir. Her ülkede alkol serbesttir, fakat bir takım ilaçlar belli bir sıralama ile sınırlandırılarak kontrol edilmektedir. O halde, nizamnamelerde yasal ve yasal olmayan uyuşturucular yer almaktadır. Doktorlar yalnız kişide alışkanlık ve bağımlılık yapan …

Read More »

Tortikoli

Tortikoli

  Tortikoli kelimesi latince bükük boyun anlamına gelen “tortum kolum” dan gelmektedir. Boynun bir miktar tutularak başın duruşunun bozulması birçok hastalıktan kaynaklanabilir. Fakat genel olarak tortikoli derken sözü geçen adale tortikolisidir. Devamlı olan bu tortikoli boynun her iki tarafından mastoid apofizden sterumunun üst ucuna kadar uzanan sternokleido-mas-toidien denen uzun adalenin …

Read More »

Tetanos Tanısı

Tetanos Tanısı

Nedenleri Tetanosun sorumlusu olan “nicolaier” basili, zayıf, ince ve yuvarlak uçlu olup, bir ucunda taşıdığı sporla, çengelli iğneye benzer. Bu basilin salgıladığı kuvvetli zehir, hızla yayılır ve çevresindeki sinirlerin eksenini tahrip ederek bu sinirlerin üzerine yerleşir. Basiller ve bu basillerin sporları toprakta yaşadıkları için, toprak yoluyla iltihaplanan bütün yaralar, tetanosa …

Read More »

Tenisçi Bileği Hastalığı

Tenisçi Bileği Hastalığı

  Ortopedistlerce çok kullanılan ‘tennis elbovv’ terimi kelime anlamıyla alınmamalıdır. Çünkü ifade ettiği rahatsızlık atletlerde hiç spor yapmayanlardan daha ender görülür. Gerçekte durum bir epikondilit, yani epikondilin iltihaplanmasıdır. Epikondil kol kemiğinin dış kenarının alt ucundaki çıkıntıya denir. Ev kadınlarıyla, elle çalışan kimselerde sık görülür: kunduracılar, dülgerler, vs., tenis oyuncularında bile …

Read More »

Taşikardiler

Taşikardiler

Çok genel bir değişle taşikardi, kalp atışlarının bilinen ritminde az veya çok hızlanma olmasıdır, fakat bu kalp rahatsızlığı duruma göre çok değişik özellikler gösterebildiğinden “taşikar-diler”den söz etmek daha doğru olur. Örneğin, taşikardi proksistik, yani ani bir şekilde başlayıp birkaç dakika ile birkaç saat arasında sürdükten sonra yine birdenbire durabilen cinsten …

Read More »